Variabilní sazba

Variabilní úroková sazba se odvíjí od vývoje úrokových sazeb na finančních trzích a měnit se může teoreticky každý den. Nabídka pohyblivých sazeb se napříč bankami nepatrně liší zejména v konstrukci samotné sazby. Pro variabilní úrokovou sazbu se používají i termíny pohyblivá, plovoucí nebo floatová sazba.

Pro koho se hodí?

Variabilní sazba je vhodná pro dynamického klienta, který dokáže využít výhod pohyblivé úrokové sazby, sleduje vývoj v ekonomice a v případě nepříznivého vývoje je schopen včas reagovat.

Konstrukce sazby

Vývoj variabilních sazeb u hypoték tuzemských poskytovatelů přímo váže na vývoj mezibankovních sazeb PRIBOR. Některé banky při konstrukci sazby vycházejí z 3měsíční báze sazby PRIBOR (3M PRIBOR), pro některé je základem měsíční nebo dokonce denní sazba PRIBOR, drtivá většina bank však váže variabilní sazbu na 1měsíční PRIBOR (1M PRIBOR). Nad úroveň této sazby si dále banky připočítávají pevnou marži uvedenou ve smlouvě o hypotečním úvěru. Sazba se zpravidla mění při výkyvu referenční sazby (PRIBOR) mimo předem stanovené pásmo.

Výhody

  • sazba bývá nižší než v případě fixní sazby
  • rychlejší reakce na vývoj trhu
  • možnost kdykoli přejít na fixní sazbu

Nevýhody

  • nutnost sledování vývoje sazeb
  • splátka se mění v závislosti na vývoji sazeb na mezibankovním trhu

Hypoteční makléř radí

  • pokud je rozdíl mezi nabízenou fixní a variabilní sazbou menší než 1 procentní bod, doporučujeme dát přednost fixní sazbě, zejména jste-li konzervativní klienti
  • volbu variabilní sazby velmi pečlivě zvažte, může znamenat úsporu, ale riziko nárůstu splátky je rovněž vysoké

Můžeme Vám poradit nebo pomoci?
Kontaktujte nás...

telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Nejlepší sazby hypoték

1 rok1,54 %
3 roky1,68 %
5 let1,68 %
Variabilní1,78 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Katastr nemovitostí

souhrn údajů o nemovitostech zahrnující jejich popis, geometrické a polohové určení. Součásti katasrtu je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Slovníček pojmů