Odpočet úroků z hypotéky od základu daně

Společnou výhodou hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření je možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od základu daně příjmů. Ovšem neplatí to automaticky pro všechny případy, ale jen při splnění určitých podmínek daných zákonem*.

Kdo si může úroky z úvěrů odečítat?

Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Pro uplatnění úroků z úvěru nemusí mít poplatník nutně v domě či bytu nahlášené trvalé bydliště, nicméně platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. 

Kolik si mohu odečíst?

Po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč. Vyčíslení celkové sumy zaplacených úroků ve většině případů zasílají banky svým klientům automaticky a bezplatně.

Hypoteční makléř radí:

  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení je možné si odečíst i v případě bydlení v družstevním bytu. V případě družstevního bytu sice nemůžete splnit podmínku vlastnictví, nicméně v takovém případě zpravidla finančnímu úřadu stačí, aby byla splněna podmínka trvalého bydlení
  • pokud máte pochybnosti, jestli si můžete úroky z daní odečíst, obraťte se na váš finanční úřad. Podmínky se zpravidla lokálně liší a konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci konkrétních finančních úřadů.

*) odpočet úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Můžeme Vám poradit nebo pomoci?
Kontaktujte nás...

telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Nejlepší sazby hypoték

1 rok1,54 %
3 roky1,68 %
5 let1,68 %
Variabilní1,78 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Tržní cena

je cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na nemovitostním trhu.

Slovníček pojmů