Odpočet úroků od základu daně

Společnou výhodou hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření je možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od základu daně příjmů. Ovšem neplatí to automaticky pro všechny případy, ale jen při splnění určitých podmínek daných zákonem*.

Kdo si může úroky odečítat?

Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Zároveň také platí, že žadatel o úvěr musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Kolik si mohu odečíst?

Od základu daně je možné odečíst jen zaplacené úroky, nikoliv splátky samotné jistiny úvěru. Po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmu odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně.

Hypoteční makléř radí:

  • u družstevního bytu nemůže klient splnit podmínku vlastnictví, proto stačí, aby byla splněna podmínka trvalého bydlení k tomu, aby si mohl zaplacené úroky odečíst ze základu daně
  • pokud máte pochybnosti, jestli si můžete úroky z daní odečíst, obraťte se na váš finanční úřad. Podmínky se zpravidla lokálně liší a konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci konkrétních finančních úřadů.

*) odpočet úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Můžeme Vám poradit nebo pomoci?
Kontaktujte nás...

telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required 

Nejlepší sazby spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Hodnotící číslo

Hodnotící číslo neboli ukazatel zhodnocení je parametr, který se mění v závislosti na délce a intenzitě spoření a jehož dosažení je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Slovníček pojmů