Mortgage guide

CEST VEDOUCÍCH K VLASTNÍMU BYDLENÍ EXISTUJE MNOHO

MY VÍME, KUDY JÍT A NEZABLOUDIT. PŘENECHEJTE STAROSTI NÁM

... DOPROVODÍME VÁS AŽ DOMŮ

 

Záměr

Na první schůzce od vás hypoteční makléř potřebuje získat co nejvíce informací o vašich představách, plánech a aktuální finanční situaci, aby byl schopen určit, zda je možné záměr realizovat.

Analýza

Hypoteční makléř sestaví váš klientský profil, analyzuje váš záměr a priority. Na základě těchto parametrů sestaví konstrukci řešení, kterou důkladně prověří u všech vybraných bank. Následně zanalyzuje výhodnost realizovatelných řešení.

Nabídka

Hypoteční makléř vám předá informace o průchodnosti jednotlivých řešení o jejich cenových, procesních a dalších výhodách a nevýhodách. Na základě vašich priorit doporučí optimální řešení.

Kompletace

Po odsouhlasení finálního řešení hypoteční makléř sestaví seznam podkladů nutných k úspěšnému vyřízení hypotéky a sepíše s vámi žádost o úvěr. Následně si s vámi odsouhlasí úkoly pro obstarání dokumentů a zajistí kompletaci složky ke schválení.

Schvalování

Hypoteční makléř předá kompletní složku dokumentů do banky ke zpracování. S pracovníkem banky ověří její úplnost a sleduje proces schvalování. V případě jakýchkoliv komplikací komunikuje s bankou, prodávajícím i s vámi a hlídá důležité termíny.

Možná rizika

V souvislosti se schvalováním hypotéky může dojít ke komplikacím. Spolupráce s hypotečním makléřem vám může ušetřit starosti. Berte prosím na vědomí, že konečné schválení úvěru je vždy v pravomoci banky, která může v procesu schvalování úvěru změnit veškeré jeho parametry.

Podpis smlouvy

Po úspěšném schválení hypoteční makléř dohlédne na přípravu úvěrových smluv a zkontroluje jejich formální správnost. Domluví s vámi schůzku, asistuje při podepsání úvěrové smlouvy, vysvětlí, jaké podmínky je nutné splnit pro čerpání úvěru, případně zodpoví vaše další dotazy.

Čerpání

Hypoteční makléř, spolu s vámi, koordinuje dokládání dokumentů potřebných ke splnění podmínek čerpání hypotéky. Dokumenty zkontroluje a zajistí jejich předání do banky. Dále dohlédne na úspěšné vyčerpání úvěru, o kterém vás informuje.

 

Z naší zkušenosti víme, že vyčerpáním hypotéka nekončí. Naopak, tímto hypotéka teprve začíná a končí až poslední uhrazenou splátkou, tedy za 20, 25, ale někdy i za 30 a více let. Život přináší nečekané události, které s vámi bude náš hypoteční makléř vždy připraven konzultovat a doporučí řešení. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit.