Housing affordability

index-dostupnosti-bydleni---duben 2014     Index návratnosti bydlení - duben 2014

Index dostupnosti bydlení 70, 85, 100 - vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti v daném kraji či celorepublikově.

Index návratnosti - vyjadřuje v letech, za kolik let se mi vrátí nákup vlastnického bydlení, pokud by domácnost všechny své čisté příjmy vložila do nákupu bytu. Jde tedy o poměr ceny bytu a čistého ročního příjmu domácnosti.


11.6.2013

Dostupnost bydlení - květen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Příznivá situace pro pořízení vlastního bydlení trvá. Na celorepublikové úrovni sice index dostupnosti bydlení meziměsíčně nepatrně vzrostl v důsledku nárůstu cen bytů. Regionálně však většina regionu vykazuje další prolomení dosavadních minim a tím i další zlepšení dostupnosti bydlení.

28.5.2013

Dostupnost bydlení - duben 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Úrokové sazby hypoték padají a prolomení 3procentní hranice na dosah. Výsledkem je další zlepšení dostupnosti bydlení až na úroveň historického rekordu. Průměrná česká domácnost nyní vynaloží na splátku hypotéky méně než 30 % svého čistého měsíčního příjmu.

10.4.2013

Dostupnost bydlení - březen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení se v předchozích měsících odpoutaly ode dna a začaly pozvolna růst. Březen v tomto směru přinesl změnu a hlavní index dostupnosti bydlení během uplynulého měsíce klesl o 3,1 %. Indexy zatím naplňují naše předpoklady a ani v dalších měsících by se podle našeho názoru neměly příliš vzdálit od historických minim dosažených v loňském listopadu.

11.3.2013

Dostupnost bydlení - únor 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Na celorepublikové úrovni došlo v únoru k mírnému zhoršení dostupnosti bydlení. Příčinou je jednak nárůst průměrných cen bytů a v druhé řadě stagnace úrokových sazeb hypoték. Regionálně však indexy vykazují nebývalou ambivalenci. Zatímco v Praze dochází v posledních měsících k rapidnímu propadu cen bytů a tím nárůstu dostupnosti. V Plzeňském kraji je to přesně naopak. Více informací naleznete v následujícím komentáři a přiloženém datovém souboru.

11.2.2013

Dostupnost bydlení – leden 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V celorepublikových statistikách dostupnosti bydlení nepřinesl leden žádné velké změny. Oba dva indexy v meziměsíčním srovnání v uplynulém měsíci nepatrně narostly, což bylo jednak způsobeno nárůstem cen bytů a v druhé řadě stagnací úrokových sazeb hypoték. Co však v poslední době poutá naši pozornost, je Praha, která vykazuje pokles cen bytů a možnost pořízení vlastního bydlení je zde tím pádem stále dostupnější.

8.1.2013

Dostupnost bydlení – prosinec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V prosinci došlo k vzájemnému prolnutí dvou zásadních trendů. Jednak úrokové sazby hypoték klesly na další historické dno, ale propad nebyl tak výrazný a v opačném směru mnohem větší silou zatlačily rostoucí ceny bytů. I když nedělo se tak všude, například v Praze ceny bytů meziměsíčně klesly z 3,41 mil. Kč na 3,28 mil. korun. V průměru za celou ČR je však výsledkem uvedených pohybů nárůst jak indexu dostupnosti, tak návratnosti bydlení.

10.12.2012

Dostupnost bydlení – listopad 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení v uplynulém měsíci vykázaly neobvyklou rozkolísanost a obecně lze říci, že v listopadu došlo k pozastavení trendu zlepšování dostupnosti bydlení, neboť některé indexy začaly především v důsledku růstu cen nemovitostí nepatrně růst. Nicméně i přes obrat trendu stále platí, že stávající situace je z pohledu úrokových sazeb a cen realit pro pořízení vlastního bydlení nejpříhodnější v dosavadní historii.

16.11.2012

Dostupnost bydlení – říjen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Pokles úrokových sazeb hypoték se nezastavil ani v měsíci říjnu. Průměrné nabídkové úrokové sazby hypoték do 100 % LTV meziměsíčně klesly o 15 bazických bodů. Právě hypotéky byly faktorem, který výrazně napomohl dalšímu poklesu indexu dostupnosti bydlení. Ovšem v případě indexu návratnosti bydlení, kam úrokové sazby hypoték nevstupují, již pozorujeme ustrnutí dosavadního trendu zkracování doby návratnosti. Ceny nemovitostí a příjmy domácností totiž v meziměsíčním srovnání žádnou zásadní změnu nevykázaly.

8.10.2012

Dostupnost bydlení - září 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Výrazný pokles úrokových sazeb, ke kterému došlo na začátku září, způsobil další výrazné zlepšení dostupnosti bydlení v České republice. Pozitivní, i když ne tak zásadní roli, v zlepšující se dostupnosti bydlení hrají ceny nemovitostí, které během uplynulého měsíce v průměru zlevnily z 1,68 na 1,67 milionu korun. Opět musíme zopakovat, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni.

11.9.2012

Dostupnost bydlení – srpen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v srpnu pokračoval. V porovnání s červencem už však jen velmi mírně. Pokles úrokových sazeb se v srpnu zastavil a ceny nemovitostí se v srpnu držely na prakticky stejné hodnotě jako v červenci. I nadále platí, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Potvrdil se náš odhad z minulého měsíce, tempo poklesu sazeb se zastavilo a s ním svou dynamiku poklesu ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

9.8.2012

Dostupnost bydlení – červenec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v červenci pokračoval a to jak díky poklesu úrokových sazeb hypoték, tak klesajícímu vývoji cen nemovitostí. Stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Tempo poklesu sazeb však zpomaluje a s ním svou dynamiku ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

4.7.2012

Dostupnost bydlení - červen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Dostupnost bydlení se za červen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby v červnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

7.6.2012

Dostupnost bydlení - květen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za květen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v květnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

9.5.2012

Dostupnost bydlení - duben 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za duben zlepšila a dostala se na prozatím nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v dubnu dostaly na nové úrokové dno a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

10.4.2012

Dostupnost bydlení - březen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za březen setrvává na nízkých hodnotách. I když oba indexy mírně narostly, jedná se o malý nárůst. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

8.3.2012

Dostupnost bydlení - únor 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za únor setrvává na příznivých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.2.2012

Dostupnost bydlení – leden 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za leden setrvává na nízkých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Pro další vývoj dostupnosti bude v příštích měsících klíčový další vývoj cen bytů, ale rovněž vývoj úrokových sazeb, které se jsou aktuálně na svém úrokovém dnu, respektive u 100% hypoték začínají mírně růst. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.1.2012

Dostupnost bydlení – prosinec 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za prosinec se mírně snížila. Důvodem byl nárůst nabídkových cen v závěru roku v některých regionech a rovněž zastavení poklesu hypotečních úrokových sazeb a jejich velmi mírný nárůst. Očekávané zastavení poklesu úrokových sazeb a jejich dosednutí na dno se potvrdilo.

5.12.2011

Dostupnost bydlení – listopad 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za listopad se dle předpokladu mírně zvýšila. Výsledky za listopad potvrdily, že u cen nemovitostí dochází ke stabilizaci, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci listopadu byl, stejně jako v říjnu, pokles hypotečních úrokových sazeb.

1.11.2011

Dostupnost bydlení - říjen 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za říjen se dle předpokladu zvýšila. Výsledky za říjen potvrdily, že v celku ceny nemovitostí stagnují, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci říjnu byl poměrně výrazný pokles hypotečních úrokových sazeb.

41-60/61 page: [ ] 3 [ ]