Časté dotazy - stavební spoření

Jsou vklady u stavebních spořitelen pojištěny?

U stavebních spořitelen, stejně jako u všech ostatních bank v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů, jehož činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do ekvivalentu 100 000 eur).

Co je to cílová částka?

Cílová částka je suma, kterou si stanovíte již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb. Cílová částka zahrnuje jak vklady na účet stavebního spoření, státní podporu a úroky, tak i budoucí úvěr ze stavebního spoření. Výše cílové částky tedy neudává částku, kterou máte ke konci spoření nastřádanou. Cílovou částku je možné v průběhu spoření zvýšit či snížit.

Získám u stavební spořitelny úvěr na bydlení i tehdy, když u ní zatím nemám uzavřeno stavební spoření?

Podmínkou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je, že o něj může žádat pouze účastník stavebního spoření, tedy klient, který má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Ovšem u překlenovacích úvěrů je jednou z podstatných výhod právě to, že je mohou získat také zcela noví klienti, kteří dosud u stavební spořitelny smlouvu o stavebním spoření nemají, ale teprve si ji uzavřou. 

Je stavební spoření určeno jen na financování rekonstrukcí?

Finančními prostředky z úvěru ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jedná se o širokou škálu projektů týkajících se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, kam patří koupě domu či bytu, ale např. i připojení k veřejným sítím technického vybavení, apod.

Lze z úvěru ze stavebního spoření koupit družstevní byt?

Ano, také splacení podílu v bytovém družstvu patří mezí zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny.

Můžeme Vám poradit nebo pomoci?
Kontaktujte nás...

telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required 

Nejlepší sazby spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Hodnotící číslo

Hodnotící číslo neboli ukazatel zhodnocení je parametr, který se mění v závislosti na délce a intenzitě spoření a jehož dosažení je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Slovníček pojmů