Poděkování za profesionální přístup

Date: 20.6.2016
Author: Radek Doubravský
Tímto bych rád poděkoval panu Tomáši Dvořákovi za profesionální a vstřícnou pomoc při řešení neoprávněné výpovědi stavební spořitelny.

Po zaslání odpovědi stavební spořitelně na zaslanou výpověď, měl připraveny případné další kroky pro zachování staré smlouvy. Moc děkuji