Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Vázací lhůta

Vázací lhůta/doba u stavebního spoření je období, ve kterém účastník stavebního spoření ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna naspořenou částku úročí a současně jsou na účastníkův vkladový účet připisovány zálohy státní podpory. Zákonem o stavebním spoření je vázací doba stanovena na 6 let. Pokud během vázací doby účastník manipuluje s finančními prostředky na svém vkladovém účtu stavebního spoření, ztrácí tím nárok na připsané zálohy státních podpor.

Slovníček pojmů