Státní příspěvek ke stavebnímu spoření

Státní příspěvek lze nárokovat ke všem smlouvám, jak ve fázi spoření, tak ve fázi překlenovacího úvěru, přičemž platí, že na jedno rodné číslo je možné čerpat pouze jeden příspěvek. Sjednáváte-li si smlouvu o stavebním spoření, nezapomeňte v kolonce „Chci zažádat o státní podporu?“ zaškrtnout ANO.

Kdo má nárok na státní příspěvek?

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie s povolením pobytu na území ČR a přiděleným rodným číslem příslušným orgánem ČR
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem příslušným orgánem ČR

Jaké jsou podmínky přiznání a výplaty státní podpory?

Aby klientovi byl přiznán státní příspěvek ke stavebnímu spoření, musejí být finanční prostředky připsány na účet stavebního spoření nejpozději k 31. 12. daného roku! Ovšem nárok na vyplacení státních příspěvků vzniká až po uplynutí tzv. vázací lhůty, která v současnosti činí 6 let. Klienti, kteří smlouvu ukončí dříve, o připsané příspěvky přijdou.

Jak velký je státní příspěvek?

Od roku 2011 byly sjednoceny podmínky pro všechny smlouvy, bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny a platí tedy, že státní podpora činí 10 % z naspořené částky, maximálně však 2000 Kč ročně. Optimální naspořená částka je tedy 20 000 Kč ročně.

Hypoteční makléř radí

  • vypovězení smlouvy před uplynutím vázací doby si dobře rozmyslete, nejen že přijdete o státní příspěvky, ale banky vám naúčtují i sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Tarif

Tarif je společně s cílovou částkou jedním ze základních parametrů smlouvy o stavebním spoření a ovlivňuje parametry budoucího úvěru.

Slovníček pojmů