Slovníček pojmů - Stavební spoření

Bonita

Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.

Bytové potřeby

Bytovými potřebami pro účely úvěru ze stavebního spoření/překlenovacího úvěru může být koupě, výstavba, rekonstrukce či modernizace nemovitosti určené k bydlení. Bytové potřeby definuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění.

Cílová částka

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na určitou cílovou částku, která vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka stavebního spoření. Cílová částka zahrnuje jak vklady na účet stavebního spoření, státní podporu a úroky, tak i budoucí úvěr ze stavebního spoření. Výše cílové částky tedy neudává částku, kterou máte ke konci spoření nastřádanou. Výši cílové částky je možné v průběhu doby spoření měnit.

Čekací doba

Doba, po kterou klient čeká na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření. Čekací doba nesmí být ze zákona kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách stanovených konkrétní stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách.

Dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Hodnotící číslo

Hodnotící číslo neboli ukazatel zhodnocení je parametr, který se mění v závislosti na délce a intenzitě spoření a jehož dosažení je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky jsou splněny všechny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření.

Přistupitel

Přistupitelem k závazku je osoba, která je účastníkem úvěrového vztahu od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy.

Ručitel

Ručitelem je osoba, která se písemně zaváže, že uspokojí pohledávku věřitele za dlužníkem v případě, že ji neuspokojí dlužník sám.

Státní podpora

Finanční příspěvek státu účastníkovi stavebního spoření (fyzické osobě), který přispívá k rychlejší tvorbě nároku na úvěr ze stavebního spoření. Od 1. 1. 2011 je státní podpora ve výši 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 2000 Kč ročně.

Státní podporu upravuje zákon č. 96/1993, Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění.

Tarif

Tarif je společně s cílovou částkou jedním ze základních parametrů smlouvy o stavebním spoření a ovlivňuje parametry budoucího úvěru.

Účastník stavebního spoření

Účastníkem stavebního spoření je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření.

Vázací lhůta

Vázací lhůta/doba u stavebního spoření je období, ve kterém účastník stavebního spoření ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna naspořenou částku úročí a současně jsou na účastníkův vkladový účet připisovány zálohy státní podpory. Zákonem o stavebním spoření je vázací doba stanovena na 6 let. Pokud během vázací doby účastník manipuluje s finančními prostředky na svém vkladovém účtu stavebního spoření, ztrácí tím nárok na připsané zálohy státních podpor.

Stavební spoření

je účeloví spoření, kdy vkladatel účelově a dlouhodoběji ukládá prostředky u spořitelny nebo banky a tím získává nárok na získání stavebního úvěru poskytovaného vkladateli za výhodnějších podmínek.

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required