Slovníček pojmů - Hypotéka

Nominální hodnota

viz jmenovitá hodnota

Obratová hypotéka

Hypotéka, u které lze využít pro posouzení bonity příjmy z obratu klienta – podnikatele, popř. i příjmy z obratu společnosti klienta.

Obvyklá cena

1. cena za kterou se obvykle prodává takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu dané smlouvy.
2. cena, kterou stanoví hypoteční banka při oceňování zastavované nemovitosti.

Obvyklá cena budoucí

je cena, na kterou bude pravděpodobně oceněna stavba po kolaudaci jakožto zástava budoucího hypotečního úvěru.

Odhad, ocenění nemovitosti

Dokument vypracovaný odborníkem – autorizovaným odhadcem banky, který obsahuje současnou cenu nemovitosti, u výstavby /rekonstrukce budoucí cenu nemovitosti příp. cenu minimální v rekonstrukci. Odhad dále obsahuje  informaci , zda se jedná o vhodnou nemovitost k zajištění úvěru. Odhad vypracovaný externím znalcem banky pak zpravidla podléhá kontrole pracovníkem banky tzv. supervize a je stanovena výsledná zástavní hodnota nemovitosti, na základě které banka poskytne určitou výši úvěru. 

Offsetová hypotéka (bilanční mechanismus)

Hypotéka, která je spojena se spořicím účtem. Klient odloží své volné finanční prostředky na spořicí účet, díky tomu splácí úroky pouze z rozdílu mezi zůstatkem spořicího účtu a výší hypotéky.

Odložená splátka jistiny

Klient splácí bance pouze úrok. Jistinu splatí v předem dohodnutých termínech z výnosů stavebního spoření, životního pojištění, investic apod. Sjednání tohoto produktu vyžaduje poradu s naším odborníkem, který objektivně posoudí výhodnost tohoto produktu.

P.a. (per annum)

zkratka, která se používá pro označení doby platnosti úrokové sazby. Pokud jsou splátková období kratší než rok, úroková sazba se dělí počtem těchto období v roce.

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate)

Pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o sazbu, za kterou si banky na českém trhu mezi sebou půjčují peníze.

Progresivní splátka

Splátka, která s počtem splátek postupně narůstá. V podstatě se jedná o rostoucí splátku.

Předhypoteční úvěr

je úvěr poskytnutý na účely, které umožňují jeho pozdější přeměnu na úvěr hypoteční.

Převod vlastnictví nemovitosti

smluvní převedení nemovitosti na jinou osobu ať už za úplatu nebo darováním na základě smlouvy.

Refinancování

K refinancování dojde, pokud klient svou původní hypotéku splatí nově poskytnutou hypotékou. Nejčastěji se tak děje k datu skončení fixace úrokové sazby, důvodem k přechodu k nové bance je zejména snížení úrokové sazby hypotéky, případně nespokojenost klienta se stávající bankou.

Refixace hypotéky

je jednání o nové úrokové sazbě po uplynutí fixačního období.

Scoring (prescoring)

Ověření klienta při kterém banka hodnotí všechna možná kritéria, která by mohla ovlivnit (ne)splácení hypotéky. Hodnotí zejména výši příjmů a výdajů klienta v návaznosti na parametry hypotéky (výše, splatnost, měsíční splátka), dále typ klienta (věk, zaměstnání, věk, stav, často i region) a další. Posuzuje též klienta podle informací z úvěrových registrů.

Solventnost

je schopnost hradit své závazky.

Splátka

je pravidelná platba, kterou dlužník splácí svůj závazek. Obvykle se skládá ze splácení jistiny a úroku.

Splátkový plán

časový rozvrh splácení poskytnutého hypotečního úvěru. Stanoví, kdy je dlužník povinen splatit úrok a úmor. Splátkové plány se stanovují i u dluhopisů.

Tranše

Tranše je každé jednotlivé čerpání úvěru. Čerpání probíhá buď jednorázově, nebo v několika tranších např. u výstavby (na pozemek, na hrubou stavbu, atd.), to znamená po několika částech.

Tržní cena

je cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na nemovitostním trhu.

21-40/61 stránka: [ ] 2 [ ]

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Srovnání sazeb hypoték

1 rok2,08 %
3 roky2,48 %
5 let2,58 %
Variabilní2,59 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení