Řádný úvěr

Úvěr, který slouží k financování bytových potřeb. Může být poskytnut do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem účtu stavebního spoření.

Komu je určen?

Řádný úvěr je určen pro ty z vás, kteří již splnili podmínky pro přidělení cílové částky. Aby vám úvěr mohl být poskytnut, je třeba o něj zažádat. Stavební spořitelnu bude ještě před tím, než vám úvěr poskytne, zajímat vaše bonita. Budete tedy ve většině případů nuceni doložit svůj příjem a ostatní závazky, které pravidelně měsíčně splácíte. Některé stavební spořitelny nabízejí při splnění určitých podmínek i úvěry bez doložení příjmů.

Jak to funguje?

Ptáte se, jak dlouho je třeba spořit, než získáte nárok na řádný úvěr? Pro lepší představu si vše vysvětlíme na jednoduchém příkladu.

Příklad:

Uzavřeli jste si smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 300 000 Kč. Na vkladový účet smlouvy o stavebním spoření si každý měsíc spoříte 1 700 Kč. Včetně státní podpory ročně naspoříte 22400 Kč ((1700 x 12) + 2000).

Pro přidělení cílové částky musí klient ze zákona spořit minimálně 24 měsíců a zpravidla musí mít naspořeno minimálně 40 % cílové částky. V tomto případě tedy 120 000 Kč. Vedle toho stavební spořitelny ještě požadují, aby klient dosáhl tzv. hodnotícího čísla, což předpokládáme, že se klientovi v modelovém případě podařilo. O úvěr klient tedy může zažádat po zhruba 5 letech spoření. V ten okamžik získá naspořené prostředky ve výši 120 000 Kč a čerpá úvěr ve výši 180 000 Kč, který následně začne anuitně splácet.

Řádný úvěr

Při úrokové sazbě 4,8 % a výši úvěru 180 000 Kč byste měsíčně hradili splátku ve výši cca 1 800 Kč po dobu zhruba 9 let. Většina stavebních spořitelen poskytuje řádný úvěr bez zajištění do výše 300 000 Kč a některé i vyšší, proto by i v tomto případě zajištění nebylo třeba.

Výhody

  • úroková sazba úvěru je známá již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření a po celou dobu splácení se nemění
  • možnost mimořádných splátek, nebo úplné splacení úvěru  kdykoliv bez sankce
  • odečitatelnost zaplacených úroků z úvěru od základu daně z příjmů, při splnění zákonných podmínek
  • možnost získat úvěr bez zajištění nemovitostí, což může být vhodné například k financování družstevního bytu

Nevýhody

  • splátku danou úvěrovou smlouvou nelze snížit (platí pro většinu stavebních spořitelen)

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky jsou splněny všechny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření.

Slovníček pojmů