Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr neboli meziúvěr slouží k okamžitému řešení bytových potřeb v době, kdy ještě nemáte nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Slouží pro překlenutí doby, než střadatel splní podmínky pro přidělení řádného úvěru.

Jak to funguje?

Klient získá úvěr ve výši sjednané cílové částky. Následné splácení probíhá ve dvou fázích. V první fázi klient dospořuje na účet stavebního spoření a splácí pouze úroky z dlužné částky. V druhé fázi (po dosažení tzv. hodnotícího čísla) spořitelna úvěr překlopí do řádného úvěru, o naspořené prostředky poníží dlužnou částku, a klient začne anuitně splácet zbývající část úvěru.

Příklad

Uzavřeli jste si smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 300 000 Kč. Na vkladový účet smlouvy o stavebním spoření si pravidelně měsíčně spoříte 1 700 Kč. Po roce a půl (lze však ihned po podpisu smlouvy) se rozhodnete zrekonstruovat koupelnu a, potřebujete na to 300 000 Kč. Na řádný úvěr však ještě nemáte nárok, neboť nejsou splněny podmínky pro přidělení cílové částky, přesto si můžete zažádat o překlenovací úvěr ve výši 300 000 Kč. Počítejte však s tím, že u překlenovacích úvěrů na tuto částku už po vás některé stavební spořitelny budou požadovat zajištění úvěru (ručitel, nemovitost).

TIP: Pokud budete chtít zažádat o vyšší částku než 300 000 Kč, je možné cílovou částku na smlouvě zvýšit a tím i dosáhnout na vyšší úvěr.

Za rok a půl máte na vkladovém účtu naspořeno 30 000 Kč a budete spořit na účet stavebního spoření dále, dokud nesplníte podmínky pro přidělení cílové částky. Aby vám byl poskytnut řádný úvěr, kterým společně s naspořenými penězi splatíte překlenovací úvěr.  Dále budete tedy měsíčně spořit 1 700 Kč a k tomu splácet úroky z překlenovacího úvěru. Pro překlenovací úvěr ve výši 300 000 Kč a sazbu 6,5 % to bude cca 1 625 Kč. Měsíčně tedy budete platit 3 325 Kč po dobu cca 5 let.

Překlenovací úvěr

Po 5 letech řádného dospořování a splácení úroků získáte nárok na řádný úvěr. Z naspořené částky a řádného úvěru splatíte překlenovací úvěr a začnete se zbavovat dluhu vůči stavební spořitelně, tedy uplácet jistinu úvěru. Řádný úvěr bude ve výši cca 161 000 Kč, při sazbě 4,8 % budete splácet 1 800 Kč měsíčně po dobu 9 let.

Komu je překlenovací úvěr určen?

Úvěr je možné využít pouze na řešení bytových potřeb a především v takových případech, kdy klient nechce nebo nemůže čekat na přidělení řádného úvěru. Nicméně největší přínos poskytují překlenovací úběry v kombinaci s hypotečním úvěrem, nebo při potřebě financovat menší investice související s bydlením.

Cena

Překlenovací úvěry stavební spořitelny poskytují s vyšší úrokovou sazbou, než řádné úvěry. V porovnání s hypotékou jsou překlenovací úvěry rovněž úrokově dražší. Velký rozdíl spočívá v principu splácení, kdy klient po dobu překlenovacího úvěru platí pouze úrok z celé cílové částky. O výhodnosti překlenovacího úvěru a hypotéky se informujte u našich odborníků.

Výhody

  • úvěr je možné okamžitě čerpat
  • odečitatelnost zaplacených úroků z úvěru od základu daně z příjmů, při splnění zákonných podmínek
  • na rozdíl od hypotéky lze úvěrem řešit i bydlení "osob blízkých" (prarodiče, vnoučata)

Nevýhody

  • úroková sazba překlenovacího úvěru je pevná a neměnná po celou dobu splatnosti pouze u některých stavebních spořitelen
  • po dobu překlenovacího úvěru platí klient pouze úrok z celé cílové částky

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Vázací lhůta

Vázací lhůta/doba u stavebního spoření je období, ve kterém účastník stavebního spoření ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna naspořenou částku úročí a současně jsou na účastníkův vkladový účet připisovány zálohy státní podpory. Zákonem o stavebním spoření je vázací doba stanovena na 6 let. Pokud během vázací doby účastník manipuluje s finančními prostředky na svém vkladovém účtu stavebního spoření, ztrácí tím nárok na připsané zálohy státních podpor.

Slovníček pojmů