Odpočet úroků ze základu daně

Možnost odpočtu úroků od základu daně se vztahuje k úvěrům ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrům poskytnutým bankou. Nevztahuje se tedy na hypotéky od nebankovních institucí.

Za co si mohu odečítat?

Podmínkou uplatnitelnosti daňového odpočtu je použití úvěru na řešení bytových potřeb.

 • Výstavbu nebo rekonstrukci bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep, komoru
 • Koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy
 • Koupě hotového nebo rozestavěného bytového či rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru
 • Splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
 • Údržba, změna stavby bytového, rodinného domu bytu v nájmu
 • Vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců, pokud předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytové jednotky
 • Úhrada za převod podílu v obchodní korporaci (nejčastěji bytovém družstvu) jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
 • Refinancování dříve poskytnutého úvěru Odpočet úroků z hypotéky

Kdo si může úroky z úvěrů odečítat?

Při pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví platí, že osoba uplatňující daňový odpočet z úvěru danou nemovitost musí vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. V případě ostatních účelů platí podmínka trvalého bydlení.

Vždy platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí být uvedena na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí, že úvěr pouze splácí.

Kolik si mohu odečíst?

Po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč za rok. 

Pokud je účastníků na úvěrové smlouvě více, může daňový odpočet uplatnit buď jeden, nebo všichni rovným dílem. V případě, že nemovitost užíváte k trvalému bydlení pouze část roku, resp. začali jste nemovitost v průběhu roku pronajímat, uplatnit si můžete pouze poměrnou část sumy zaplacených úroků.

Jak zjistím výši zaplacených úroků?

Vyčíslení celkové sumy zaplacených úroků ve většině případů zasílají banky svým klientům automaticky a bezplatně na začátku roku. Pokud jste výpis z jakéhokoliv důvodu neobdrželi, kontaktujte svou banku nebo hypotečního makléře.

Jak si úroky odečíst?

Zaměstnanec může do 15. února požádat o administraci odpočtu úroků svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování mezd nebo může jít cestou stejnou jako OSVČ a podat si vlastní daňové přiznání na finančním úřadě. V obou případech přiložíte vyčíslení výše zaplacených úroků zasílané bankou. Kdo vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 sám, bez daňového poradce, musí jej podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 1. dubna. 

V případě, že odpočet uplatňujete poprvé a vztahuje se k úvěru na pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví je třeba list vlastnictví a kopii úvěrové smlouvy. V případě výstavby je to nejprve stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení rovněž výpis z listu vlastnictví. 

Hypoteční makléř radí:

 • zaplacené úroky z úvěru na bydlení je možné si odečíst i v případě bydlení v družstevním bytu. V případě družstevního bytu sice nemůžete splnit podmínku vlastnictví, nicméně v takovém případě zpravidla finančnímu úřadu stačí, aby byla splněna podmínka trvalého bydlení
 • úroky z úvěru si může dokonce odčítat i nájemník, pokud však doloží, že peníze použil na údržbu či rekonstrukci pronajímaného bytu či domu, kde trvale bydlí.
 • splácíte úvěr, ale jste i vlastníkem pořízované nemovitosti? Příkladem budiž koupě pozemku jedním z manželů za svobodna a následný společný úvěr na výstavbu domu obou manželů, kde však vlastníkem pozemku, a na něm vznikajícího domu, je stále jen jeden z manželů. Odečítat úroky si může pouze vlastník nemovitosti 
 • dejte pozor na tzv. americké hypotéky, které sice naplňují podstatu hypotečního úvěru, ale jejich užití v souladu s výše uvedenou podmínkou budete finančnímu úřadu jen složitě dokazovat. V případě tzv. „amerik“ proto rozmyslete, zda vám výhoda nedokládání účelu při sjednávání úvěru vyváží riziko ztráty možnosti odpočtu zaplacených úroků.
 • pokud máte pochybnosti, jestli si můžete úroky z daní odečíst, obraťte se na váš finanční úřad. Podmínky se zpravidla lokálně liší a konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci konkrétních finančních úřadů.

*) odpočet úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Srovnání sazeb hypoték

1 rok2,48 %
3 roky2,58 %
5 let2,58 %
Variabilní2,69 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Umořování

je způsob splácení jistiny hypotečního úvěru. Může jít o splácení anuitou nebo o splácení pravidelnou splátkou.

Slovníček pojmů