Podání stížnosti

Pokud nejste spokojen se službou naší společnosti, například se Vám nelíbí postup konkrétního hypotečního makléře, budeme rádi, pokud nás na takový případ upozorníte. Za Vaše připomínky k naší činnosti jsme vděčni, protože nám pomáhají zlepšit naše služby pro Vás.

Vaše připomínky či stížnost nám, prosím, zašlete písemně přímo na centrálu GOLEM FINANCE s.r.o., Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, nebo elektronicky e-mailem na golem@golemfinance.cz.

Ve Vaší stížnosti prosím uveďte Vaše kontaktní údaje, abychom předešli záměně s jiným klientem.

Přijetí Vaší stížnosti Vám obratem potvrdíme.

Na centrále posoudí Vaši stížnost osoby, které zodpovídají za dodržování compliance pravidel v naší společnosti. Je možné, že Vás ještě budeme kontaktovat a požádáme vás o upřesnění některých skutečností, abychom měli opravdu všechny informace. Pokud to bude pro posouzení nutné, dotážeme se na stanovisko příslušné osoby, které se výhrada na její postup či stížnost týká a budeme ji informovat o obsahu odpovědi. Pokud by se stížnost týkala i postupu konkrétní banky či stavební spořitelny, požádáme je také o vyjádření.

Podání stížnosti je pro Vás zcela zdarma, náklady nese GOLEM FINANCE.

O vyřízení stížnosti Vás budeme neprodleně informovat. V odpovědi Vám dáme náš pohled na veškeré body Vaší stížnosti. Vždy se budeme snažit Vaši stížnost vyřídit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů. Pokud by bylo pro posouzení stížnosti nutná delší doba, budeme Vás informovat o důvodech a předpokládaném čase vyřízení Vaší stížnosti.

Pokud nebudete souhlasit s řešením Vaší stížnosti naší společností, můžete se zdarma obrátit na nezávislé instituce

  • Finančního arbitra České republiky s návrhem na bezplatné mimosoudní řešení sporu. Adresa Finančního arbitra je Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 042 070, finarbitr.cz.
  • Svou stížnost nebo jinou výhradu na náš postup můžete také zaslat dohledu České národní banky. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel: +420 224 414 359, Fax: +420 224 412 261, e-mail: spotrebitel@cnb.cz. ČNB nerozhoduje o předmětu sporu. Posuzuje pouze, jestli byly dodrženy právní předpisy, na které dohlíží.