Fixní sazba

Fixní sazbou se rozumí úroková sazba, která je pevná po určené období, v rámci kterého máte jistotu, že se vám sazba nezmění, ať se bude dít s ekonomikou a sazbami na finančních trzích cokoliv. Banky nyní nabízejí možnost pevného zakotvení sazby na 1, 2, 3, 4, 5, 10 nebo až na celou dobu splatnosti hypotéky.

Pro koho se hodí?

Fixní sazby jsou určeny zejména konzervativním klientům, kteří nechtějí sledovat každý měsíc vývoj úrokových sazeb a upřednostňují jistotu stálé splátky po celou dobu fixačního období. Na konci fixačního období dostává klient od své banky nabídku na novou úrokovou sazbu a má šanci svůj úvěr částečně nebo zcela splatit. V mezidobí banky zpravidla úplné splacení dluhu neumožňují.

Konstrukce 

Výše fixní úrokové sazby se odvíjí od ceny, za kterou banka zdroje pro financování hypoték získává od svých klientů (úroky z vkladů), nebo za kterou si půjčuje na mezibankovním trhu. K této sazbě banka připočítá rizikovou přirážku, odpovídající profilu klienta a zbylou část tvoří obchodní (zisková) marže banky. Tyto složky se díky fixaci po zvolenou dobu nemění.

Výhody fixní sazby

  • stálost úrokové sazby a hlavně měsíční splátky
  • klientovi zůstává fixní sazba i při růstu sazeb na trhu
  • odpadá nutnost sledovat úrokové sazby a vývoj trhu

Nevýhody fixní sazby

  • zpočátku pomalejší splácení jistiny úvěru
  • při snižování sazeb na trhu zůstává klientovi fixní sazba

Hypoteční makléř radí

  • při volbě doby fixace počítejte s tím, že jednorázové splacení celého úvěru v období fixace banky umožňují jen za cenu vysoké finanční sankce
  • nedoporučujeme uzavírat hypotéku s delší fixací než 5 let. V případě mimořádné události a nutnosti mimořádného splacení úvěru v průběhu doby fixace bude banka uplatňovat sankci ve výši minimálně ušlých úroků. Při delším fixačním období (5 a více let) se tato sankce dostává do velmi vysokých částek v řádech desítek procent z výše úvěru
  • pokud je rozdíl mezi nabízenou fixní a variabilní sazbou menší než 1 procentní bod, dejte zpravidla přednost fixní sazbě, zejména jste-li konzervativní klienti

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Srovnání sazeb hypoték

1 rok2,48 %
3 roky2,58 %
5 let2,58 %
Variabilní2,69 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Refinancování

K refinancování dojde, pokud klient svou původní hypotéku splatí nově poskytnutou hypotékou. Nejčastěji se tak děje k datu skončení fixace úrokové sazby, důvodem k přechodu k nové bance je zejména snížení úrokové sazby hypotéky, případně nespokojenost klienta se stávající bankou.

Slovníček pojmů