Etický kodex

Hodnoty a principy práce Hypotečního makléře GOLEM FINANCE s.r.o.

  1. Za všech okolností hledáme pro klienta nejvhodnější řešení. Přebíráme osobní zodpovědnost za individuální návrh řešení pro klienta, hledáme vždy optimální řešení s ohledem na klientovy požadavky a možnosti.  

  2. Klientova spokojenost je naším hlavním cílem. Jednáme v zájmu našich klientů. Jejich zájmy a práva stavíme na první místo. Je naší povinností upozornit klienta jestliže je zřejmé, že jeho výše zadlužení překračuje reálné meze a jeho schopnosti finanční závazky splácet.

  3. Jsme profesionálové. Jednáme kvalifikovaně, odborně, čestně, v souladu s platným právním řádem České republiky a v souladu s obecně uznávanými normami společenského chování. Dodržujeme dohodnuté úmluvy a sjednané termíny.

  4. Mezi klienty nerozlišujeme. Uplatňujeme profesionální, partnerský a rovný přístup ke všem klientům. Mezi klienty nečiníme rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, menšinových, politických či jim podobných.

  5. Stavíme na vzájemné důvěře a dlouhodobém partnerství. Aktivně zjišťujeme individuální potřeby klienta, dáváme klientovi prostor pro vyjádření, nasloucháme. Zároveň se snažíme se o jasné a srozumitelné předávání informací a dbáme na ověřování vzájemného porozumění. Stojíme po jeho boku nejen při výběru vhodného způsobu financování a zpracování úvěru, ale i po celou dobu splácení jeho úvěru a jsme připraveni řešit jeho další potřeby.

  6. S klientem jednáme na rovinu. Klienta informujeme otevřeně a objektivně, nic nezatajujeme. Odpovídáme plně za informace, které klientům předáváme. Jestliže si těmito informacemi nejsme jisti, vždy si je ověříme.

  7. Naší specializací je financování bydlení. Poskytujeme konzultace a řešení pouze v oblastech, kde máme znalosti a jsme důkladně proškoleni, v opačném případě po konzultaci s odborníkem informace pouze zprostředkujeme.

  8. Trvale se vzděláváme. Neustále zvyšujeme svou odbornou kvalifikaci a udržujeme si přehled o aktuálním dění na trhu. Jsme experty v oblasti hypotečního financování a v nalezení nejlepšího řešení pro klienta.  

  9. Důvěrné údaje jsou u nás v bezpečí. Důsledně dodržujeme důvěrnost zpracovávaných informací našich klientů a striktně respektujeme bankovní a obchodní tajemství, jímž jsou vázáni naši bankovní a obchodní partneři. K principům a pravidlům bankovního a obchodního tajemství se jednoznačně připojujeme. Od klienta/klientů si vždy vyžádáme podpisem souhlas se zpracováním jeho/jejich osobních údajů v rámci zákona 101.

  10. Klamavé jednání netolerujeme jak na naší straně, tak na straně klienta. V situaci, která by mohla být vnímána jako jednání klamavé, nečestné či podvodné, přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství, spolupráci ukončíme. Upozorníme centrálu GOLEM FINANCE s.r.o. a příslušného finančního partnera, kterého se případ týká.

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required