Dostupnost bydlení

Index dostupnosti bydlení vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti

Index návratnosti bydlení vyjadřuje kolikanásobek čistého ročního příjmu průměrné české domácnosti je třeba k pořízení bytu, jehož cena se rovná aktuálnímu cenovému průměru.

16.11.2012

Dostupnost bydlení – říjen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Pokles úrokových sazeb hypoték se nezastavil ani v měsíci říjnu. Průměrné nabídkové úrokové sazby hypoték do 100 % LTV meziměsíčně klesly o 15 bazických bodů. Právě hypotéky byly faktorem, který výrazně napomohl dalšímu poklesu indexu dostupnosti bydlení. Ovšem v případě indexu návratnosti bydlení, kam úrokové sazby hypoték nevstupují, již pozorujeme ustrnutí dosavadního trendu zkracování doby návratnosti. Ceny nemovitostí a příjmy domácností totiž v meziměsíčním srovnání žádnou zásadní změnu nevykázaly.

8.10.2012

Dostupnost bydlení - září 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Výrazný pokles úrokových sazeb, ke kterému došlo na začátku září, způsobil další výrazné zlepšení dostupnosti bydlení v České republice. Pozitivní, i když ne tak zásadní roli, v zlepšující se dostupnosti bydlení hrají ceny nemovitostí, které během uplynulého měsíce v průměru zlevnily z 1,68 na 1,67 milionu korun. Opět musíme zopakovat, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni.

11.9.2012

Dostupnost bydlení – srpen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v srpnu pokračoval. V porovnání s červencem už však jen velmi mírně. Pokles úrokových sazeb se v srpnu zastavil a ceny nemovitostí se v srpnu držely na prakticky stejné hodnotě jako v červenci. I nadále platí, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Potvrdil se náš odhad z minulého měsíce, tempo poklesu sazeb se zastavilo a s ním svou dynamiku poklesu ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

9.8.2012

Dostupnost bydlení – červenec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v červenci pokračoval a to jak díky poklesu úrokových sazeb hypoték, tak klesajícímu vývoji cen nemovitostí. Stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Tempo poklesu sazeb však zpomaluje a s ním svou dynamiku ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

4.7.2012

Dostupnost bydlení - červen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Dostupnost bydlení se za červen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby v červnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

7.6.2012

Dostupnost bydlení - květen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za květen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v květnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

9.5.2012

Dostupnost bydlení - duben 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za duben zlepšila a dostala se na prozatím nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v dubnu dostaly na nové úrokové dno a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

10.4.2012

Dostupnost bydlení - březen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za březen setrvává na nízkých hodnotách. I když oba indexy mírně narostly, jedná se o malý nárůst. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

8.3.2012

Dostupnost bydlení - únor 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za únor setrvává na příznivých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.2.2012

Dostupnost bydlení – leden 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za leden setrvává na nízkých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Pro další vývoj dostupnosti bude v příštích měsících klíčový další vývoj cen bytů, ale rovněž vývoj úrokových sazeb, které se jsou aktuálně na svém úrokovém dnu, respektive u 100% hypoték začínají mírně růst. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.1.2012

Dostupnost bydlení – prosinec 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za prosinec se mírně snížila. Důvodem byl nárůst nabídkových cen v závěru roku v některých regionech a rovněž zastavení poklesu hypotečních úrokových sazeb a jejich velmi mírný nárůst. Očekávané zastavení poklesu úrokových sazeb a jejich dosednutí na dno se potvrdilo.

5.12.2011

Dostupnost bydlení – listopad 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za listopad se dle předpokladu mírně zvýšila. Výsledky za listopad potvrdily, že u cen nemovitostí dochází ke stabilizaci, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci listopadu byl, stejně jako v říjnu, pokles hypotečních úrokových sazeb.

1.11.2011

Dostupnost bydlení - říjen 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za říjen se dle předpokladu zvýšila. Výsledky za říjen potvrdily, že v celku ceny nemovitostí stagnují, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci říjnu byl poměrně výrazný pokles hypotečních úrokových sazeb.

3.10.2011

Dostupnost bydlení – září 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za září se zvýšila ve všech měřených typech indexů. Pro spotřebitele je to dobrá zpráva, která znamená, že oproti srpnu je pořízení vlastnického bydlení v ČR výhodnější.

61-74/74 stránka: [ ] 4