Dostupnost bydlení

Index dostupnosti bydlení vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti

Index návratnosti bydlení vyjadřuje kolikanásobek čistého ročního příjmu průměrné české domácnosti je třeba k pořízení bytu, jehož cena se rovná aktuálnímu cenovému průměru.

22.7.2014

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění

GOLEM FINANCE, www.realitycechy.cz
Ačkoliv úrokové sazby hypoték dál prudce klesají, míra dostupnosti bydlení zůstala v červnu na hodnotách dosažených v předchozím měsíci. Proti zlevňování financování totiž negativně působí rostoucí ceny nemovitostí. Průměrná cena bytů v ČR vzrostla meziměsíčně o 14 000 Kč.

9.6.2014

Obrat ve vývoji cen bytů znamená nárůst indexů dostupnosti

GOLEM FINANCE
Průměrná cena bytů v ČR vzrostla meziměsíčně o 40 000 Kč, což v kombinaci se stagnací úrokových sazeb hypoték znamená nepatrné zhoršení dostupnosti bydlení v České republice. Celorepublikový index dostupnosti bydlení nyní dosahuje úrovně 30,1 %. Nejhůře je na tom Praha, kde tamním domácnostem spolkne splátka hypotéky více než polovinu měsíčního příjmu.

2.6.2014

Levné hypotéky = výborná dostupnost bydlení

GOLEM FINANCE, www.realitycechy.cz
Hypotéky meziměsíčně zlevnily o desetinu procentního bodu, což se obratem projevilo v indexech dostupnosti bydlení, které se skokově přiblížily k dosavadním rekordním hodnotám z května 2013.

14.4.2014

Index dostupnosti bydlení klesl díky rekordně levným hypotékám pod 30 %

GOLEM FINANCE, www.realitycechy.cz
Pokles úrokových sazeb hypoték v kombinaci se stagnací průměrných cen bytů přinesl na celorepublikové úrovni další zlepšení dostupnosti bydlení. Hlavní index IDB, vyjadřující zatížení domácnosti hypoteční splátkou, se znovu dostal pod 30 procent.

17.3.2014

Sazby hypoték na dosah minim. Dostupnost bydlení zatím stagnuje

GOLEM FINANCE, realitycechy.cz
V únoru došlo ke střetu dvou proudů. Zatímco úrokové sazby hypoték dál klesaly a přiblížili se 3 procentní hranici, průměrné ceny bytů po dlouhé době povyskočily o 100 000 Kč vzhůru na 1,73 mil. Kč. Výsledkem těchto protichůdných tlaků je stagnace dostupnosti bydlení.

10.2.2014

Situace na trhu bydlení nahrává kupujícím

GOLEM FINANCE, realitycech.cz
Ceny nemovitostí stagnují, úrokové sazby hypoték jsou stále na dosah historických minim. Míra zatížení hypoteční splátkou českých domácností se pohybuje na úrovni 1/3 čistého měsíčního příjmu. Přitom ještě před pěti lety si hypotéky ukrajovaly každý měsíc více než polovinu.

13.1.2014

Prosinec přinesl zlepšení dostupnosti bydlení

GOLEM FINANCE, www.realitycechy.cz
Úrokové sazby a ceny bytů v závěru roku klesly a s nimi i indexy dostupnosti bydlení vyjadřující míru zatížení domácnosti hypotečních splátkou. K nejvýraznějšímu meziměsíčnímu zlepšení došlo v Jihomoravském kraji.

9.12.2013

Úrokové sazby stagnují a s nimi i indexy dostupnosti bydlení

GOLEM FINANCE, www.realitycechy.cz
Ač na celorepublikové úrovni indexy dostupnosti bydlení (IDB) stagnují, na regionální úrovni opět dochází k znatelnému rozkolu. Meziměsíční nárůst indexů vykazuje 8 krajů z celkových 14. Ke zlepšení dostupnosti bydlení došlo v Karlovarském, Královehradeckém, Moravskoslezském kraji a především na Vysočině.

11.11.2013

Dostupnost bydlení - říjen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Stagnace cen bytů a úrokových sazeb hypoték předznamenává setrvalý stav ve vývoji dostupnosti bydlení v ČR. Mezi regiony s nejlepším poměrem mezi příjmy tamních domácností a cenou bytů patří Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde na pořízení bytu stačí domácnostem méně než 2 roční příjmy.

7.10.2013

Dostupnost bydlení - září 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Průměrná úroková sazba hypoték do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti v září vzrostla o pouhé 3 setiny procentního bodu, což v kombinaci se stagnací průměrných cen bytů znamená pozastavení růstu indexů dostupnosti bydlení.

9.9.2013

Dostupnost bydlení - srpen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Nárůst úrokových sazeb a průměrných cen bytů způsobily další mírný nárůst indexů a tím zhoršení dostupnosti bydlení v České republice. Na regionální úrovni tentokrát největší skok směrem vzhůru zaznamenala Praha. Zlepšení naopak dlouhodobě vykazuje Moravskoslezský a Ústecký kraj.

13.8.2013

Dostupnost bydlení - červenec 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Finanční dostupnost bydlení se začíná zhoršovat. V důsledku nárůstu úrokových sazeb hypoték a z části také průměrných cen bytů, došlo v červenci k znatelnému zhoršení podmínek dostupnosti vlastního bydlení. Nejlepší úrovně dosažené v předchozích měsících už asi jen tak překonána nebudou.

23.7.2013

Dostupnost bydlení - červen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Minimální změny v průměrných cenách bytů a úrokových sazbách hypoték se odrazily ve stagnaci celorepublikových indexů dostupnosti bydlení. Nicméně pod povrchem na úrovni krajů dochází k prohlubování rozdílů mezi Hlavním městem a příhraničními regiony.

11.6.2013

Dostupnost bydlení - květen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Příznivá situace pro pořízení vlastního bydlení trvá. Na celorepublikové úrovni sice index dostupnosti bydlení meziměsíčně nepatrně vzrostl v důsledku nárůstu cen bytů. Regionálně však většina regionu vykazuje další prolomení dosavadních minim a tím i další zlepšení dostupnosti bydlení.

28.5.2013

Dostupnost bydlení - duben 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Úrokové sazby hypoték padají a prolomení 3procentní hranice na dosah. Výsledkem je další zlepšení dostupnosti bydlení až na úroveň historického rekordu. Průměrná česká domácnost nyní vynaloží na splátku hypotéky méně než 30 % svého čistého měsíčního příjmu.

10.4.2013

Dostupnost bydlení - březen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení se v předchozích měsících odpoutaly ode dna a začaly pozvolna růst. Březen v tomto směru přinesl změnu a hlavní index dostupnosti bydlení během uplynulého měsíce klesl o 3,1 %. Indexy zatím naplňují naše předpoklady a ani v dalších měsících by se podle našeho názoru neměly příliš vzdálit od historických minim dosažených v loňském listopadu.

11.3.2013

Dostupnost bydlení - únor 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Na celorepublikové úrovni došlo v únoru k mírnému zhoršení dostupnosti bydlení. Příčinou je jednak nárůst průměrných cen bytů a v druhé řadě stagnace úrokových sazeb hypoték. Regionálně však indexy vykazují nebývalou ambivalenci. Zatímco v Praze dochází v posledních měsících k rapidnímu propadu cen bytů a tím nárůstu dostupnosti. V Plzeňském kraji je to přesně naopak. Více informací naleznete v následujícím komentáři a přiloženém datovém souboru.

11.2.2013

Dostupnost bydlení – leden 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V celorepublikových statistikách dostupnosti bydlení nepřinesl leden žádné velké změny. Oba dva indexy v meziměsíčním srovnání v uplynulém měsíci nepatrně narostly, což bylo jednak způsobeno nárůstem cen bytů a v druhé řadě stagnací úrokových sazeb hypoték. Co však v poslední době poutá naši pozornost, je Praha, která vykazuje pokles cen bytů a možnost pořízení vlastního bydlení je zde tím pádem stále dostupnější.

8.1.2013

Dostupnost bydlení – prosinec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V prosinci došlo k vzájemnému prolnutí dvou zásadních trendů. Jednak úrokové sazby hypoték klesly na další historické dno, ale propad nebyl tak výrazný a v opačném směru mnohem větší silou zatlačily rostoucí ceny bytů. I když nedělo se tak všude, například v Praze ceny bytů meziměsíčně klesly z 3,41 mil. Kč na 3,28 mil. korun. V průměru za celou ČR je však výsledkem uvedených pohybů nárůst jak indexu dostupnosti, tak návratnosti bydlení.

10.12.2012

Dostupnost bydlení – listopad 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení v uplynulém měsíci vykázaly neobvyklou rozkolísanost a obecně lze říci, že v listopadu došlo k pozastavení trendu zlepšování dostupnosti bydlení, neboť některé indexy začaly především v důsledku růstu cen nemovitostí nepatrně růst. Nicméně i přes obrat trendu stále platí, že stávající situace je z pohledu úrokových sazeb a cen realit pro pořízení vlastního bydlení nejpříhodnější v dosavadní historii.

41-60/74 stránka: [ ] 3 [ ]