Hledáte příležitost, jak zhodnotit vlastní úspory? Stavební spoření by se určitě mělo objevit ve vašem hledáčku, neboť nabízí zajímavé zhodnocení a zároveň patří mezi nejbezpečnější finanční produkty. Jedná se totiž o účelový druh spoření, u kterého jsou vklady jednak zhodnocovány úrokem z úspor, ale k tomu ještě klienti mohou získat ročně státní příspěvek až 2000 Kč. Díky tomu je stavební spoření dosahuje výrazně vyššího výnosu než běžné spořicí účty nebo termínované vklady, přičemž vklady jsou ze zákona pojištěny.

Jak to funguje?

Spoření zpravidla probíhá v pravidelných měsíčních intervalech, ale stavební spořitelny umožňují také jednorázové vkládání prostředků. Pro dosažení nároku na připsání státního příspěvku musíte spořit minimálně 6 let a poté máte tři možnosti, jak s naspořenými penězi naložit.

  • smlouvu vypovědět a naspořené prostředky včetně státní podpory použít na cokoliv
  • nadále pokračovat ve spoření až do dosažení cílové částky
  • nebo, což je jiná kategorie, zažádat si o úvěr ze stavebního spoření

Pro koho se spoření hodí?

Stavební spoření je určeno všem bez rozdílu věku, nicméně aby klient získal nárok na státní podporu, musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Spoření se hodí pro konzervativní klienty, kteří dokážou měsíčně odkládat alespoň 500 Kč, upřednostňují především jistotu zhodnocení a peníze nebudou v dohledné době potřebovat.

Výnosnost

Prostředky se úročí úrokovou sazbou garantovanou ve smlouvě o stavebním spoření. Při splnění nároku klient navíc k připisovaným úrokům získává státní příspěvek (podporu) ve výši 10 % z ročně uložené částky, maximálně však 2 000 Kč (výše státního příspěvku podléhá novelám zákona a může se v budoucnu měnit).

Výhody

  • velmi dobré úrokové zhodnocení vložených peněž zejména v kombinaci se státním příspěvkem
  • úroková sazba z vkladů je garantovaná smlouvou o stavebním spoření a je neměnná
  • bezpečí uložených peněz – vklady jsou ze zákona pojištěny do ekvivalentu 100 000 EUR
  • dobrá startovací pozice pro řešení budoucí bytové situace

Nevýhody

  • omezená likvidita – výpovědní lhůta až 3 měsíce a pokud smlouvu vypovíte před uplynutím vázací doby (6 let), přijdete o státní podporu

Hypoteční makléř radí

Stavební spoření je nedoceněný produkt a lze jej využít jako finanční rezervu v každém věku.  Především však otevírá cestu k velmi výhodnému úvěru ze stavebního spoření. V každé rodině by mělo být uzavřeno alespoň jedno stavební spoření, ať už pro potřeby nenadálé investice do bydlení (opravy, rekonstrukce), pro financování koupě či výstavby nemovitosti, pro případné refinancování hypotéky do úvěru ze stavebního spoření nebo jen jako finanční rezerva.

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Tarif

Tarif je společně s cílovou částkou jedním ze základních parametrů smlouvy o stavebním spoření a ovlivňuje parametry budoucího úvěru.

Slovníček pojmů