Časté dotazy - pojištění

Je možné pojistit si domácnost i v podnájmu?

Ano, je to možné. Pojistit si můžete jak vlastní věci, tak vybavení domácnosti náležící k pronajímané domácnosti. V případě pojistné události však bude pojišťovna vyplácet pojistné plnění přímo tomu, kdo je vlastníkem pojištěné věci. Jako u většiny druhů pojištění však počítejte s tím, že pojištění se vztahuje na škody, které nezpůsobíte vy samy.

K pojištění domácnosti je pro tyto případy možné sjednat si také pojištění odpovědnosti, které vás ochrání v případě, že vy sám/a způsobíte škodu někomu dalšímu, tedy i vlastníka nemovitosti nebo sousedů.

Je možné pojistit dům v povodňové oblasti?

Je to možné. Pojišťovny při posuzování rizika využívají tzv. povodňových map, které rozlišují 4 stupně ohrožení povodní. Pokud se vaše nemovitost nenachází v nejvyšší povodňové oblasti a nebyl tedy v posledních deseti letech zasažen povodní či záplavou, pravděpodobně dům pojistit půjde. V rizikovějších lokalitách však počítejte s vyšším pojistným.

Podle čeho vybírat spoluúčast pojištění?

Toto je ryze vaše rozhodnutí. Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na nápravě případné škody. Platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší cena pojištění.

Výhodnost spoluúčasti roste s hodnotou pojištěného majetku. Stejná procentní sazba slevy na pojistném znamená větší absolutní hodnotu slevy. Pro menší hodnoty, kdy sleva dosahuje několika desítek korun ročně a případné ztráty několika tisíc, je spoluúčast nepříliš výhodná. Zvláště v tom případě, kdy při malé škodě nepřesahující spoluúčast, nejsou peníze vyplaceny vůbec.

Je možné pojistit družstevní byt?

Je to možné, ale vzhledem k tomu, že vlastníkem je bytové družstvo, bude v případě pojištění bytu také tím, komu bude vypláceno pojistné plnění. Zjistěte si, zda je bytový dům pojištěn a jak se družstvo s vámi v případě škody vypořádá. Co se týče pojištění domácnosti, tak tam je pojištění čistě na vašem rozhodnutí.

Vztahuje se pojištění domácnosti na kola a další sportovní nářadí uložené ve sklepě?

Pojištění se zpravidla vztahuje i na věci uložené mimo obytné místnosti - ve sklepě, na půdě, u rodinných domků i ve vedlejších budovách. Ale vždy tyto prostory musí být uzamykatelné a trvale využívané. A kůlna či garáž musejí být na stejném pozemku jako hlavní budova, kde je domácnost pojištěna.

Plánuji stavět dům, je možné pojistit i stavbu a nářadí na stavbě?

Pojištění rozestavěných staveb možné je. Rozsah pojistného krytí je možné nastavit jako u dokončených staveb. U rozestavěných staveb je však možné proti krádeži připojistit také materiál a věci sloužící stavbě. Nicméně podmínkou výplaty případného pojistného plnění je doložení, že zcizené součásti stavby byly zabezpečeny proti krádeži.

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Pojistné

Cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Platby mohou probíhat v měsíčních, kvartálních nebo ročních intervalech. Na roční platby pojišťovny zpravidla poskytují slevu.

Slovníček pojmů