Perfektní znalost produktů. Žádné nerealistické sliby

Datum: 14.8.2012
Autor: Imrich Lozsi
Pan Bach je pro mne představitelem ideálního finančního poradce. Produkty, které nabízí, perfektně zná. Nedává nerealistické sliby jen proto, že by chtěl zákazníkovi za každou cenu něco prodat, ale snaží se najít řešení odpovídající jeho skutečným potřebám.

Dobře se vyzná rovněž v legislativě finančních produktů a v procesech uzavírání a schvalování různých typů smluv. Díky tomuto dokáže navrhnout takové parametry produktů, které jsou pro klienta optimální. Včas
odhalí rizika, které mohou ohrozit splnění klientova záměru, čímž ho připraví na neočekávané situace s dostatečným předstihem. Klient však zároveň má jeho plnou podporu při realizaci jim zvoleného řešení.