Dostupnost bydlení - květen 2012

Datum: 7.6.2012
Autor: GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za květen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v květnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

Index dostupnosti bydlení

Index dostupnosti bydlení za květen (všechny byty, celá ČR) vykázal pokles ve všech kategoriích:

Index 70% LTV klesl z hodnoty 30,0 % na 29,3 %, tedy o – 2,4 %.

Index 85% LTV klesl z hodnoty 30,2 % na 29,6 %, tedy o - 2,0 %.

Index 100% LTV klesl z hodnoty 33,8 % na 33,1 %, tedy o - 2,0 %.

Úrokové sazby se oproti dubnu snížily, pohyby indexů jsou ovlivněny tímto poklesem prakticky ve všech krajích, pouze v jednom kraji došlo k nárůstu hodnoty indexu.  Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

Index dostupnosti bydlení - květen 2012

Index návratnosti bydlení

Index návratnosti v květnu poklesl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,26 let na 4,18 let, tedy o 1,9 %. Dlouhodobě se tento index pohyboval těsně pod úrovní 4,5 let, nicméně v posledních měsících se od této hladiny odpoutal a začíná směřovat k hodnotě 4 let. Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

Index návratnosti bydlení - květen 2012

Úrokové sazby hypoték

Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 6 setin p.b. na hodnotu 3,56 %, což je historické minimum. Pro srovnání s indexem reálných cen: Hypoindex za duben vzrostl na hodnotu 3,70 % (GOFI 70 byla 3,62 %), v květnu proto očekáváme otočení trendu tohoto indexu, tedy jeho pokles.

Průměrné úrokové sazby hypoték - květen 2012

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 1 setinu p.b. z dubnových 3,71 % na hodnotu 3,70 %, což je další historické minimum.    

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank v květnu rovněž mírně poklesla, a to o 1 setinu p.b. V dubnu tato sazba poklesla na hodnotu 5,00 % a květnu na 4,99%, což je od roku 2008 další historické minimum.

Květen přinesl potvrzení našeho očekávání, tedy pokles sazeb o několik setin a tedy nové úrokové dno.  Z pohledu aktuální situace jsou úrokové sazby již sedmý měsíc na nízkých úrovních a pohybují se v rozmezí hodnot 3,56 % až 3,73 %.

I nadále očekáváme příznivou výši úrokových sazeb. Banky přicházejí průběžně s akčními nabídkami a některé i s dalším snížením úrokových sazeb. Další pokles úrokových sazeb vidíme jako pravděpodobný, ale bude se pohybovat v řádu několika málo setin, tzn. nebude se jednat o nic výrazného. Pro třetí čtvrtletí očekáváme i nadále výbornou dostupnost financování bydlení.  

Upozornění k „přecenění“ indexů z důvodu aktualizace statistiky ČSÚ u čistých příjmů domácností:

Na přelomu roku, tedy v měsíční lednové statistice, provádíme aktualizace čistých příjmů domácností podle statistiky ČSÚ. Statistika ČSÚ logicky nepracuje s aktuálními daty a její údaje jsou zpožděné v řádu 1 roku. Pro aktuální hodnoty indexu musíme tedy využít metodu reálných dat čistých příjmů z předminulého roku a odhad nárůstu těchto příjmů. Konkrétně – reálná data ČSÚ máme k dispozici nyní za do roku 2010, rok 2011 odhadujeme na základě dat minulého roku (2010) a koeficientů nárůstu čistých příjmů domácností daného roku (2011). Stejný princip uplatňujeme i pro současný rok 2012. Aktualizace dat ČSÚ na vykázané hodnoty mezd přinese na přelomu roku logicky korekci hodnot indexů. Za měsíc leden 2012 se tato korekce projevila změnou úrovně indexů v letech 2010 a 2011.

Realitní trh

Každoročně patří letní měsíce k období s největší poptávkou po nemovitostech. Letos ovšem nebyla poptávka natolik silná, aby dokázala postupně zvyšovat ceny nemovitostí. Lze tedy konstatovat, že letošní jaro bylo ve znamení stagnace cen nemovitostí v České republice. Mnohé vypovídají také data monitorující vývoj cen bytů v ČR za poslední měsíc.

Byty kategorie 1+1 si svoji hodnotu udržely a vykázaly meziměsíční pokles -0,01 %. U bytů 2+1 byl pokles o něco málo větší, ovšem z dlouhodobého hlediska není nijak výrazný (-0,79 %). Nejhůře dopadly velké byty, které ztratily -2,67 %. Tato kategorie bytů navíc vykazuje největší cenovou ztrátu i v meziročním srovnání.

V období 1.6.2011 – 1.6.2012 jsou hodnoty následující:

Byty 1+1: -1,06%

Byty 2+1: -2,75%

Byty 3+1: -7,25%


Výsledkem aktuálně nízkých úrokových sazeb hypotečních úvěrů a poklesu cen bytů v ČR je rekordně dobrá dostupnost bydlení, která je pro mnohé rozhodujícím impulzem pro pořízení nemovitosti.

  květen 2012 - červen 2012
1.5.2012 1.6.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 947 595 Kč 946 502 Kč -1 093 Kč -0,11534
ČR byty 2+1  1 268 553 Kč 1 258 449 Kč -10 104 Kč -0,7965
ČR byty 3+1 1 486 589 Kč 1 446 825 Kč -39 764 Kč -2,67485

  květen 2011 - červen 2012
1.6.2011 1.6.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 956 728 Kč 946 502 Kč -10 226 Kč -1,06885
ČR byty 2+1  1 294 074 Kč 1 258 449 Kč -35 625 Kč -2,75293
ČR byty 3+1 1 559 934 Kč 1 446 825 Kč -113 109 Kč -7,25088

  září 2008 - červen 2012
1.9.2008 1.6.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 1 253 507 Kč 946 502 Kč -307 005 Kč -24,4917
ČR byty 2+1  1 714 533 Kč 1 258 449 Kč -456 084 Kč -26,6011
ČR byty 3+1 2 121 617 Kč 1 446 825 Kč -674 792 Kč -31,8056