Dostupnost bydlení - duben 2012

Datum: 9.5.2012
Autor: GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za duben zlepšila a dostala se na prozatím nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v dubnu dostaly na nové úrokové dno a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

Index dostupnosti bydlení

Index dostupnosti bydlení za duben (všechny byty, celá ČR) vykázal pokles ve všech kategoriích:

Index 70% LTV klesl z hodnoty 30,6% na 30,0 %, tedy o – 2,0 %.

Index 85% LTV klesl z hodnoty 30,9 % na 30,2 %, tedy o - 2,1 %.

Index 100% LTV klesl z hodnoty 34,8 % na 33,8 %, tedy o - 2,9 %.

Úrokové sazby se oproti březnu snížily, pohyby indexů jsou ovlivněny tímto poklesem prakticky ve všech krajích, pouze ve třech krajích došlo k nárůstu hodnoty indexu.  Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

idb---duben-2012

Index návratnosti bydlení

Index návratnosti v dubnu poklesl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,33 let na 4,26 let, tedy o 1,6 %. Dlouhodobě osciluje tento index těsně pod hodnotou 4,5 let. Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

inb---duben-2012

Úrokové sazby hypoték

Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 6 setin p.b. na hodnotu 3,62 %, což je historické minimum. Pro srovnání s indexem reálných cen: Hypoindex za březen vzrostl na hodnotu 3,68 % (GOFI 70 byla 3,68 %), v dubnu očekáváme otočení trendu tohoto indexu, tedy jeho pokles.

Úrokové sazby hypoték - duben 2012

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 6 setin p.b. z březnových 3,77 % na hodnotu 3,71 %, což je historické minimum.    

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank v dubnu výrazně poklesla, a to o 17 setin p.b. V březnu tato sazba poklesla na hodnotu 5,17 % a dubnu za 5,00%, což je od roku 2008 historické minimum.

Duben přinesl potvrzení našeho očekávání, tedy pokles sazeb na nové úrokové dno.  Z pohledu aktuální situace jsou úrokové sazby již sedmý měsíc na nízkých úrovních a pohybují se v rozmezí hodnot 3,62% až 3,73%.

I nadále očekáváme příznivou výši úrokových sazeb pro druhé čtvrtletí 2012. Banky aktuálně přicházejí s akčními nabídkami a některé i s dalším snížením úrokových sazeb. Nicméně další pokles úrokových sazeb vidíme jako málo pravděpodobný, není vyloučen pokles v řádu několika málo setin, ale nebude se jednat o nic výrazného. Pro druhé čtvrtletí i nadále očekáváme velmi dobrou dostupnost financování bydlení.  

Upozornění k „přecenění“ indexů z důvodu aktualizace statistiky ČSÚ u čistých příjmů domácností:

Na přelomu roku, tedy v měsíční lednové statistice, provádíme aktualizace čistých příjmů domácností podle statistiky ČSÚ. Statistika ČSÚ logicky nepracuje s aktuálními daty a její údaje jsou zpožděné v řádu 1 roku. Pro aktuální hodnoty indexu musíme tedy využít metodu reálných dat čistých příjmů z předminulého roku a odhad nárůstu těchto příjmů. Konkrétně – reálná data ČSÚ máme k dispozici nyní za do roku 2010, rok 2011 odhadujeme na základě dat minulého roku (2010) a koeficientů nárůstu čistých příjmů domácností daného roku (2011). Stejný princip uplatňujeme i pro současný rok 2012. Aktualizace dat ČSÚ na vykázané hodnoty mezd přinese na přelomu roku logicky korekci hodnot indexů. Za měsíc leden 2012 se tato korekce projevila změnou úrovně indexů v letech 2010 a 2011.

Realitní trh

Realitní trh vykazuje od podzimu loňského roku zvýšenou poptávku po nemovitostech. Realitní kanceláře nenavštěvují (jak bylo poslední 4 roky zvykem) pouze zájemci o bydlení, ale také investoři. Největší měrou se na této skutečnosti podepsaly dva faktory:

  • Stagnace cen nemovitostí – v létě 2010 došlo k zastavení propadu cen bytů a následující rok byl důkazem toho, že by další poklesy neměly v brzké době přijít. Investoři se tak začali vracet k ukládání financí do nemovitostí. Postupně rozrůstající se skupinu kupujících tvoří lidé, kteří své úspory mnohem raději investují např.  do bytu (s následným pronájmem), než aby je např. uložili do penzijního fondu. Velké obavy z chystané důchodové reformy jsou stimulem pro ještě větší ukládání  prostředků do nemovitostí. Nejde ovšem pouze o byty, ale také o pozemky. Pozemky (ty na lukrativních místech) totiž v posledních 20 letech žádný propad cen nezaznamenaly a s jejich cenami nepohnula ani ekonomická recese.
  • Pokles úrokových sazeb – pro zájemce o bydlení je každý procentní bod směrem dolů motivací k řešení (mnohdy dlouho odkládané) bytové otázky. Aktuální billboardy u cest s akční úrokovou sazbou pod 2,5 % dokáží přimět mnoho váhajících zájemců minimálně k návštěvě některého z realitních portálů a vytipování si několika potencionálních nemovitostí. I několik málo dotazů směrem k realitní kanceláři k dané nemovitosti dokáže způsobit, že prodávající již nesnižují nabídkové ceny a raději vyčkávají na správného kupce.

Poslední měsíc nebyl výjimkou. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a zvýšenému zájmu o nemovitosti neočekáváme v dalších měsících nijak výrazný pokles cen, ba naopak. U pozemků očekáváme postupné navyšování cen.