Dostupnost bydlení - březen 2012

Datum: 10.4.2012
Autor: GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za březen setrvává na nízkých hodnotách. I když oba indexy mírně narostly, jedná se o malý nárůst. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

Index dostupnosti bydlení

Index dostupnosti bydlení za březen (všechny byty, celá ČR) vykázal nepatrný nárůst ve všech kategoriích:

Index 70% LTV vzrostl z hodnoty 30,2% na 30,6 %, tedy o +1,2 %.

Index 85% LTV vzrostl z hodnoty 30,3 % na 30,9 %, tedy o +1,8 %.

Index 100% LTV vzrostl z hodnoty 34,2 % na 34,8 %, tedy o +1,7 %.

Úrokové sazby se prakticky oproti únoru nezměnily, pohyby indexů jsou ovlivněny mírným nárůstem nabídkových cen, ale pouze ve vybraných regionech.  Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

 index-dostupnosti-bydleni---brezen-2012.png

Index návratnosti bydlení

Index návratnosti v březnu mírně vzrostl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,25 let na 4,33 let, tedy o +1,9 %. Dlouhodobě osciluje tento index těsně pod hodnotou 4,5 let. Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

index-navratnosti-bydleni---brezen-2012.png

Úrokové sazby hypoték

Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 5 setin p.b. na hodnotu 3,68 %.Pro srovnání s indexem reálných cen: Hypoindex za únor vzrostl na hodnotu 3,61 % (GOFI 70 byla 3,73 %).

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank vzrostla o pouhou 1 setinu p.b. na hodnotu 3,77 %, v únoru byla na hodnotě 3,76 %, což bylo prozatím její historické minimum.    

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank v březnu vzrostla o pouhou 1 sedinu p.b.  Po poměrně dynamickém růstu (rostla v lednu na hodnotu 5,25 %, v únoru poklesla na 5,16%), poklesla v březnu na hodnotu 5,17 %. Dynamika nárůstu této sazby nabrala na tempu a rostla třetí měsíc za sebou, cenového dna dosáhl tento typ sazby v říjnu 2011, kdy byl na hodnotě 5,02 %.

Úrokové sazby hypoték - březen 2012

Březen byl potvrzením toho, že úrokové sazby hypoték s 70% a 85% LTV setrvávají blízko úrokového dna. Z pohledu aktuální situace jsou úrokové sazby již šestý měsíc na nízkých úrovních a pohybují se v rozmezí hodnot 3,66 % až 3,73 %.

I nadále očekáváme příznivou výši úrokových sazeb pro druhé čtvrtletí 2012. Banky aktuálně přicházejí s akčními nabídkami a některé i se snížením úrokových sazeb. Vidíme reálné, že se může již v dubnu naplnit předpoklad, že úrokové dno z konce loňského roku bude překonáno. Pro klienty je to velmi pozitivní zpráva. I pro druhé čtvrtletí očekáváme velmi dobrou dostupnost financování bydlení.  

Upozornění k „přecenění“ indexů z důvodu aktualizace statistiky ČSÚ u čistých příjmů domácností:

Na přelomu roku, tedy v měsíční lednové statistice, provádíme aktualizace čistých příjmů domácností podle statistiky ČSÚ. Statistika ČSÚ logicky nepracuje s aktuálními daty a její údaje jsou zpožděné v řádu 1 roku. Pro aktuální hodnoty indexu musíme tedy využít metodu reálných dat čistých příjmů z předminulého roku a odhad nárůstu těchto příjmů. Konkrétně – reálná data ČSÚ máme k dispozici nyní za do roku 2010, rok 2011 odhadujeme na základě dat minulého roku (2010) a koeficientů nárůstu čistých příjmů domácností daného roku (2011). Stejný princip uplatňujeme i pro současný rok 2012. Aktualizace dat ČSÚ na vykázané hodnoty mezd přinese na přelomu roku logicky korekci hodnot indexů. Za měsíc leden 2012 se tato korekce projevila změnou úrovně indexů v letech 2010 a 2011.

Vývoj cen bytů

Ceny bytů v ČR poprvé od začátku recese vzrostly. V letních měsících minulého roku došlo ke zpomalení propadu cen bytů v České republice, který začal na podzim roku 2008. Jednotlivé kategorie bytů sice stále vykazovaly v jednotlivých měsících pokles svých cen, ale již mnohem mírnější než v letech 2009 a 2010. Ale až v dubnu letošního roku, po téměř třech a půl letech, vykázaly všechny kategorie v meziměsíčním rozdílu kladné hodnoty.

Kategorie 1+1

Byty 1+1 si držely svoji hodnotu ještě dlouho po tom, co se v médiích začalo psát o ekonomické recesi. Jejich propad nastal až s více než ročním odstupem. Za poslední měsíc tato kategorie bytů vykázala nárůst průměrných cen o 0,14 %. Meziročně, v období duben 2011 až duben 2012, je to již zvýšení o 2,24 %. I přes postupně se zvyšující poptávku po této kategorii bytů je rozdíl mezi cenami ze září 2008 a dubnem 2012 -24,13 %. Jde ovšem o nejnižší pokles ze všech sledovaných kategorií.

Kategorie 2+1

Stejně jako byty 1+1 i tato kategorie patří stále k velmi poptávaným. Je ideální jak pro ty, kteří žijí sami, tak i pro mladé páry či starší lidi. Velká poptávka po bytech 2+1 zvýšila za poslední měsíc jejich průměrnou cenu o 2,26 %. Meziročně (duben 2011 – duben 2012) si dokázaly byty 2+1 svoji hodnotu udržet (0,01 %). Od začátku recese došlo k poklesu -24,84 %

Kategorie 3+1

Tato kategorie bytů byla ekonomickou recesí poznamenána nejvíce. Rozdíl cen mezi zářím 2008 a dubnem 2012 činí -27,9 %. Dokonce i za poslední rok, jako jediná, vykázala tato kategorie pokles a to -3,99 %. I zde jsme ovšem svědky silného zpomalování tohoto poklesu. Rozdíl průměrných cen za poslední měsíc činí 0,18 %.

Jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňující zvýšenou poptávku po nemovitostech v České republice je přístup bank, který se v druhé polovině loňského roku značně naklonil na stranu kupujících. Nejenom pokles úrokových sazeb, ale také nižší ceny nemovitostí oproti rokům 2006-2008 dokázaly postupně umazávat velké ztráty. Dostupnost bydlení je stále velmi dobré úrovni.

  březen 2012 - duben 2012
1.3.2012 1.4.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 949 685 Kč 951 062 Kč 1 377 Kč 0,15
ČR byty 2+1 1 260 102 Kč 1 288 625 Kč 28 523 Kč 2,264
ČR byty 3+1 1 526 796 Kč 1 529 629 Kč 2 833 Kč 0,186

  duben 2011 - duben 2012
1.4.2011 1.4.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 930 211 Kč 951 062 Kč 20 851 Kč 2,241534
ČR byty 2+1  1 288 419 Kč 1 288 625 Kč 206 Kč 0,015989
ČR byty 3+1 1 593 238 Kč 1 529 629 Kč -63 609 Kč -3,99244

  září 2008 - duben 2012
1.9.2008 1.4.2012 rozdíl v Kč  v %
ČR byty 1+1 1 253 507 Kč 951 062 Kč -302 445 Kč -24,13
ČR byty 2+1  1 714 533 Kč 1 288 625 Kč -425 908 Kč -24,84
ČR byty 3+1 2 121 617 Kč 1 529 629 Kč -591 988 Kč -27,9