Dostupnost bydlení - říjen 2011

Datum: 1.11.2011
Autor: GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za říjen se dle předpokladu zvýšila. Výsledky za říjen potvrdily, že v celku ceny nemovitostí stagnují, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci říjnu byl poměrně výrazný pokles hypotečních úrokových sazeb.

Konkurenční boj bank a jejich chuť získat do konce roku co největší tržní podíl byla tahounem zvýšení dostupnosti v říjnu. Jelikož očekáváme, že úrokové sazby dosednou v listopadu na své úrokové dno, bude pro příští měsíce klíčový především další vývoj cen bytů.  Pro spotřebitele je současné období vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.  

Index dostupnosti bydlení

Index dostupnosti bydlení za říjen (všechny byty, celá ČR) vykázal pokles ve všech kategoriích:

Index 70% LTV poklesl z hodnoty 35,5% na 35,2%, tedy o -1,0%.

Index 85% LTV poklesl z hodnoty 35,9% na 35,5%, tedy o -1,1%.

Index 100% LTV poklesl z hodnoty 39,7% na 39,5%, tedy o -0,6%.

Největší dynamika poklesu byla u indexu 85% LTV, kde došlo k největšímu poklesu úrokových sazeb. Základní graf indexu je uveden níže.

Index dostupnosti bydlení (říjen 2011)

 Index návratnosti

Index návratnosti v říjnu mírně narostl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,93 let na 4,97 let, tedy o +0,8%. Ve výsledku se vrátila hodnota tohoto indexu téměř na stejnou úroveň jako v měsíci srpnu (4,98).

Základní graf indexu je uveden níže.

Index návratnosti

Úrokové sazby 

Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla na hodnotu 3,68% a výrazně se tak přiblížila historickému minimu Hypoindexu, který byl v červenci 2005 ve výši 3,62%! Na níže uvedeném grafu je patrný vývoj této sazby (GOFI 70 LTV) od doby monitorování indexů dostupnosti (leden 2009). Meziměsíčně poklesla tato sazba z hodnoty 3,88% na 3,68%, tedy o -0,20 p.b. Tato úroková sazba dlouhodobě koreluje se souhrnnou hodnotou ukazatele Hypoindex, která vyjadřuje průměrnou úrokovou sazbu skutečně poskytnutých hypoték. Lze tedy s velkou pravděpodobností očekávat, že hodnota Hypoindexu za měsíc říjen poklesne také.

Úrokové sazby (říjen 2011)

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla v říjnu z hodnoty 4,01% na 3,79%, tedy o -0,22%.

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla v říjnu z hodnoty 5,19% na 5,02%, tedy o -0,17%.

V říjnu došlo podle našeho očekávání k poměrné výraznému poklesu sazeb ve všech pásmech LTV.  V listopadu očekáváme stabilizaci poklesu sazeb, tedy už pouze velmi mírný pokles a sednutí na úrokové dno.

Reality

Aktuální vývoj cen nemovitostí v České republice nijak nevybočuje z dlouhodobého trendu pozvolného poklesu. Křivka vývoje cen bytů má sice stále sestupnou tendenci, ale jde už jen o velmi malé korekce. Za poslední měsíc se jednotlivé kategorie pohybují v rozmezí od -2,02% až po 0,56% oproti předchozímu měsíci viz tabulka níže. Silným faktorem ovlivňující realitní trh v ČR je citlivost kupujících na nabídky bank poskytující úvěry na bydlení. Aktuální pokles úrokových sazeb se již několik měsíců po sobě podepisuje na zvýšené poptávce po nemovitostech. Nejvyhledávanějšími jsou stále malé byty kategorií 1+1 a 2+1. Mezi kupující se opět začínají vracet drobní investoři, kteří využívají aktuální výhodnou dostupnost bydlení a pořízené nemovitosti následně pronajímají. Velká nabídka nemovitostí k pronájmu sice v některých, zejména velkých, městech stlačila v posledních třech letech ceny pronájmů dolů, ovšem ani to drobné investory neodrazuje. Pokles cen pronájmů totiž nebyl tak silný jako pokles cen nemovitostí. Stále lze tedy konstatovat, že koupit nemovitosti a následně ji pronajmout patří mezi nejméně rizikové investice. Období od listopadu do února nepatří každoročně v realitách mezi nejsilnější, proto očekáváme v těchto měsících spíše stagnaci cen nemovitostí.  

Ani poslední data zatím nepotvrzují odraz cen bytů ode dna. Z meziročního porovnání jsou stále patrné záporné hodnoty a to u všech kategorií. Nejméně za poslední rok ztratily malé byty. Nevětší ztrátu opět vykazují byty velkých výměr.

Česká republika se ovšem za poslední tři roky velmi změnila, aspoň co do vývoje realitního trhu, a proto je důležité sledovat nejen celek, ale také jednotlivé regiony. Například v Praze je situace za posledních 10 měsíců téměř beze změn. Naopak Pardubický, Plzeňský a Ústecký kraj jsou pro budoucí kupující nyní mnohem výhodnější než na začátku letošního roku. Na druhou stranu koupě bytu v Olomouckém kraji byla nejvýhodnější letos v dubnu.

Statistiky vývoje cen bytů za období 1.10.2011 - 1.11.2011

 

září 2011 - říjen 2011

1.10.2011

1.11.2011

rozdíl v Kč

 v %

 

 

 

 

 

ČR byty 1+1

961 276 Kč

941 828 Kč

-19 448 Kč

-2,023

 

 

 

 

 

ČR byty 2+1

1 294 891 Kč

1 284 411 Kč

-10 480 Kč

-0,809

 

 

 

 

 

ČR byty 3+1

1 492 856 Kč

1 477 251 Kč

-15 605 Kč

-1,045

 

 

 

 

 

ČR byty 4+1

1 933 435 Kč

1 944 400 Kč

10 965 Kč

0,567


Statistiky vývoje cen bytů za období 1.11.2010 - 1.11.2011

 

říjen 2010 - říjen 2011

1.11.2010

1.11.2011

rozdíl v Kč

 v %

 

 

 

 

 

ČR byty 1+1

990 271 Kč

941 828 Kč

-48 443 Kč

-4,892

 

 

 

 

 

ČR byty 2+1

1 325 145 Kč

1 284 411 Kč

-40 734 Kč

-3,074

 

 

 

 

 

ČR byty 3+1

1 577 378 Kč

1 477 251 Kč

-100 127 Kč

-6,348

 

 

 

 

 

ČR byty 4+1

2 137 921 Kč

1 944 400 Kč

-193 521 Kč

-9,052

Zdroj: GOLEM FINANCE s.r.o., Realityčechy.cz