Dostupnost bydlení – září 2011

Datum: 3.10.2011
Autor: GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za září se zvýšila ve všech měřených typech indexů. Pro spotřebitele je to dobrá zpráva, která znamená, že oproti srpnu je pořízení vlastnického bydlení v ČR výhodnější.

Výsledky za září potvrdily, že z pohledu cen nemovitostí nedošlo k nárůstu cen, avšak ani k výraznému poklesu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci září byl poměrně výrazný pokles hypotečních úrokových sazeb. Současná situace dokládá vrcholící konkurenční boj bank a jejich chuť získat do konce roku co největší tržní podíl. To dává předpoklad, že do konce roku může dojít ještě k dalšímu zlepšení dostupnosti bydlení a poklesu indexů dostupnosti.

Dostupnost bydlení

Index dostupnosti bydlení za září (všechny byty, celá ČR) vykázal pokles ve všech kategoriích:

Index 70% LTV poklesl z hodnoty 36,4% na 35,5%, tedy o -2,3%.

Index 85% LTV poklesl z hodnoty 36,7% na 35,9%, tedy o -2,1%.

Index 100% LTV poklesl z hodnoty 40,4% na 39,7%, tedy o -1,7%.

Největší dynamika poklesu byla u indexu 70% LTV, kde došlo k největšímu poklesu úrokových sazeb. Základní graf indexu je uveden níže. 

Index dostupnosti bydlení (září 2011)

Index návratnosti

Index návratnosti v září rovněž poklesl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,98 let na 4,93 let, tedy o        -1,0%. Základní graf indexu je uveden níže.

Index návratnosti bydlení (září 2011)

Úrokové sazby

Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla na hodnotu 3,88% a poprvé za posledních 5 let se dostala pod čtyřprocentní hranici! Na níže uvedeném grafu je patrný vývoj této sazby (GOLEM 70 LTV) od doby monitorování indexů dostupnosti (leden 2009). Meziměsíčně poklesla tato sazba z hodnoty 4,05% na 3,88%, tedy o -0,16%. Tato úroková sazba dlouhodobě koreluje s celkovou hodnotou sazby Hypoindex.cz, která vyjadřuje průměrnou úrokovou sazbu uzavřených hypoték bank. Lze tedy s velkou pravděpodobností očekávat, že Hypoindex za měsíc září prolomí hranici 4 % také. 

Vývoj nabídkových úrokových sazeb

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla v září z hodnoty 4,15% na 4,01%, tedy o -0,14%.

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla v září z hodnoty 5,29% na 5,19%, tedy o -0,10%.

K poklesu sazeb došlo tedy ve všech pásmech LTV a očekáváme, že v měsíci říjnu dojde k dalšímu mírnému poklesu, který může ovlivnit i říjnový index dostupnosti bydlení.

Reality

Ani akční nabídky hypotečních úvěrů bankovních domů, ani meziroční pokles cen nemovitosti nedokázaly v září letošního roku vyburcovat kupující k vytvoření tak silné poptávky, aby došlo k postupnému navyšování cen bytů v České republice.

Za poslední měsíc sice některé kategorie bytů na své hodnotě nepatrně získaly, viz tabulka níže, ale z pohledu ročního odstupu hovoříme stále o poklesu. Dlouhodobě nejvíce ztrácí velké byty 3+1 a 4+1. Naopak, menší byty začínají postupně roční ztrátu umazávat.

Mezi nejčastější faktory, které stále mnohé kupující odrazují od nákupu nemovitosti, patří strach ze zvyšování fixních nákladů (zvyšující ceny energií, nárůst dolní sazby DPH apod.), nejistota v EU a strach z případného zadlužení v kombinaci s trvající hrozbou ztráty zaměstnání. V rámci objektivity je ovšem nutno podotknout, že se opět začínají vracet do oblasti realit investoři, kteří vidí v nemovitostech jistotu právě ve vztahu na výše uvedené obavy. Většinou se jedná o kupující disponující hotovostí. Nejčastěji vybírají cihlové byty kategorií 1+1 a 2+1, které se snaží následně pronajímat. Vhodná jsou univerzitní města (Praha, Brno, Olomouc).

Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by měly ceny nemovitostí do konce roku 2011 výrazně růst. Očekáváme spíše stagnaci u menších bytů s možným prostorem pro další pokles cen u bytů velkých.

Vývoj cen bytů v období září – říjen 2011

 

vývoj cen bytů září 2011 - říjen 2011

1.9.2011

1.10.2011

rozdíl v Kč

v %

 

 

 

 

ČR byty 1+1

951 919 Kč

961 276 Kč

9 357 Kč

0,983

 

 

 

 

ČR byty 2+1

1 271 785 Kč

1 294 891 Kč

23 106 Kč

1,817

 

 

 

 

ČR byty 3+1

1 505 738 Kč

1 492 856 Kč

-12 882 Kč

-0,856

 

 

 

 

ČR byty 4+1

1 919 027 Kč

1 933 435 Kč

14 408 Kč

0,751Vývoj cen bytů v období říjen 2010 – říjen 2011

 

vývoj cen bytů říjen 2010 - říjen 2011

1.10.2010

1.10.2011

rozdíl v Kč

v %

 

 

 

 

ČR byty 1+1

986 867 Kč

961 276 Kč

-25 591 Kč

-2,593

 

 

 

 

ČR byty 2+1

1 323 616 Kč

1 294 891 Kč

-28 725 Kč

-2,17

 

 

 

 

ČR byty 3+1

1 573 021 Kč

1 492 856 Kč

-80 165 Kč

-5,096

 

 

 

 

ČR byty 4+1

2 166 272 Kč

1 933 435 Kč

-232 837 Kč

-10,75

Zdroj: GOLEM FINANCE s.r.o., Realityčechy.cz