ČNB řeší poplatek za předčasné splacení hypotéky

Datum: 13.3.2019
Autor: GOLEM FINANCE
Česká národní banka minulý týden vydala své vyjádření k pojmu „účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení“. Podle výkladu ČNB mohou banky klientům účtovat pouze ty náklady, které přímo souvisejí s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení a jejichž výše je zároveň odůvodněná. Dle ČNB se jedná zejména o administrativní náklady.

Stanovisko ČNB hodnotíme jako zásadní změnu, která náš hypoteční trh může významně ovlivnit. „To co vnímáme jako zásadní je rozhodnutí ČNB, že účelně vynaloženým nákladem není snížení úrokových výnosů poskytovatele po předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, ani úrokové náklady poskytovatele z jeho dluhům,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE, která se specializuje na poradenství v oblasti úvěrů na bydlení. 

Náhrada ušlých úroků z důvodu předčasného splacení byla dosud klíčovým parametrem, od kterého se odvíjela výše poplatku za předčasné splacení, některé banky započítávaly rovněž část provize zprostředkovatele. Tato změna nezvýší výrazně počet předčasně splacených hypoték, ale bude mít dopad na ziskovost bank a v dlouhodobém horizontu může mít i negativní dopad na finanční stabilitu bank, ale rovněž spotřebitele. Banku totiž tato změna staví do nerovného ekonomického vztahu se spotřebitelem. 

„Klient může čerpat výhodu z konstantní splátky hypotéky v době úrokové fixace, jakmile ale úrokové sazby poklesnou, bude logicky chtít nižší splátku a úvěr může s minimálními náklady splatit a odejít k jiné bance. Pro banku je to ekonomický problém, neboť musela nakoupit peníze na dobu fixace a klient se závazku odešel předčasně, což přináší riziko ztráty,“ říká Libor Ostatek. 

Jedním z dopadů může být zvýšení počtu refinancovaných úvěrů v období, kdy sazby na trhu budou klesat a lidé budou mít možnost vyměnit svůj úvěr „drahý“ úvěr za „levnější“. V takové situaci může být reakcí bank zvýšení cen úvěrů, aby si kompenzovaly riziko ušlého zisku. Zároveň tento stav může zásadně ovlivnit vztah s se zprostředkovateli. Zkušenosti obdobných změn ze zahraničí ukazují, že také může nastat větší příklon bank k hypotékám s plovoucí úrokovou sazbou. Změna se na první pohled jeví z pohledu spotřebitele jako veskze pozitivní, ale nemusí to tak být. Banky jsou podnikatelské subjekty a jejich reakci nelze zatím předvídat. 

„Osobně jsem překvapen, že ČNB toto stanovisko takto pojala, strategicky mi to přijde pro náš hypoteční trh v rozporu s cílem jeho stability,“ říká Libor Ostatek.   

Zdroj: GOLEM FINANCE, ČNB