Odpočet úroků z hypotéky od základu daně

Společnou výhodou hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření je možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od základu daně příjmů. Ovšem neplatí to automaticky pro všechny případy, ale jen při splnění určitých podmínek daných zákonem*.

Kdo si může úroky z úvěrů odečítat?

Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Pro uplatnění úroků z úvěru nemusí mít poplatník nutně v domě či bytu nahlášené trvalé bydliště, nicméně platí, že osoba uplatňující daňový odpočet musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. 

Kolik si mohu odečíst?

Po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč. Vyčíslení celkové sumy zaplacených úroků ve většině případů zasílají banky svým klientům automaticky a bezplatně.

Hypoteční makléř radí:

  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení je možné si odečíst i v případě bydlení v družstevním bytu. V případě družstevního bytu sice nemůžete splnit podmínku vlastnictví, nicméně v takovém případě zpravidla finančnímu úřadu stačí, aby byla splněna podmínka trvalého bydlení
  • pokud máte pochybnosti, jestli si můžete úroky z daní odečíst, obraťte se na váš finanční úřad. Podmínky se zpravidla lokálně liší a konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci konkrétních finančních úřadů.

*) odpočet úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Můžeme Vám poradit nebo pomoci?
Kontaktujte nás...

telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Nejlepší sazby hypoték

1 rok1,54 %
3 roky1,54 %
5 let1,68 %
Variabilní1,55 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Zástava (zajištění, zástavní právo)

Hypoteční úvěr je nutné zajistit zástavním právem k nemovitosti. Banka zřizuje na základě zástavní smlouvy k nemovitosti (zástavě) zástavní právo, které zajišťuje pohledávku banky za klientem. Se zapsáním zástavního práva musí vždy smluvně souhlasit aktuální vlastník nemovitosti. Zástavou tak může být byt, rodinný dům, stavební pozemek, bytový dům, rekreační objekt, v ojedinělých případech i administrativní budova, hospodářský objekt, atd.

Slovníček pojmů