Housing affordability

index-dostupnosti-bydleni---duben 2014     Index návratnosti bydlení - duben 2014

Index dostupnosti bydlení 70, 85, 100 - vyjadřuje v %, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti v daném kraji či celorepublikově.

Index návratnosti - vyjadřuje v letech, za kolik let se mi vrátí nákup vlastnického bydlení, pokud by domácnost všechny své čisté příjmy vložila do nákupu bytu. Jde tedy o poměr ceny bytu a čistého ročního příjmu domácnosti.


28.5.2013

Dostupnost bydlení - duben 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Úrokové sazby hypoték padají a prolomení 3procentní hranice na dosah. Výsledkem je další zlepšení dostupnosti bydlení až na úroveň historického rekordu. Průměrná česká domácnost nyní vynaloží na splátku hypotéky méně než 30 % svého čistého měsíčního příjmu.

10.4.2013

Dostupnost bydlení - březen 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení se v předchozích měsících odpoutaly ode dna a začaly pozvolna růst. Březen v tomto směru přinesl změnu a hlavní index dostupnosti bydlení během uplynulého měsíce klesl o 3,1 %. Indexy zatím naplňují naše předpoklady a ani v dalších měsících by se podle našeho názoru neměly příliš vzdálit od historických minim dosažených v loňském listopadu.

11.3.2013

Dostupnost bydlení - únor 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Na celorepublikové úrovni došlo v únoru k mírnému zhoršení dostupnosti bydlení. Příčinou je jednak nárůst průměrných cen bytů a v druhé řadě stagnace úrokových sazeb hypoték. Regionálně však indexy vykazují nebývalou ambivalenci. Zatímco v Praze dochází v posledních měsících k rapidnímu propadu cen bytů a tím nárůstu dostupnosti. V Plzeňském kraji je to přesně naopak. Více informací naleznete v následujícím komentáři a přiloženém datovém souboru.

11.2.2013

Dostupnost bydlení – leden 2013

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V celorepublikových statistikách dostupnosti bydlení nepřinesl leden žádné velké změny. Oba dva indexy v meziměsíčním srovnání v uplynulém měsíci nepatrně narostly, což bylo jednak způsobeno nárůstem cen bytů a v druhé řadě stagnací úrokových sazeb hypoték. Co však v poslední době poutá naši pozornost, je Praha, která vykazuje pokles cen bytů a možnost pořízení vlastního bydlení je zde tím pádem stále dostupnější.

8.1.2013

Dostupnost bydlení – prosinec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
V prosinci došlo k vzájemnému prolnutí dvou zásadních trendů. Jednak úrokové sazby hypoték klesly na další historické dno, ale propad nebyl tak výrazný a v opačném směru mnohem větší silou zatlačily rostoucí ceny bytů. I když nedělo se tak všude, například v Praze ceny bytů meziměsíčně klesly z 3,41 mil. Kč na 3,28 mil. korun. V průměru za celou ČR je však výsledkem uvedených pohybů nárůst jak indexu dostupnosti, tak návratnosti bydlení.

10.12.2012

Dostupnost bydlení – listopad 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Indexy dostupnosti bydlení v uplynulém měsíci vykázaly neobvyklou rozkolísanost a obecně lze říci, že v listopadu došlo k pozastavení trendu zlepšování dostupnosti bydlení, neboť některé indexy začaly především v důsledku růstu cen nemovitostí nepatrně růst. Nicméně i přes obrat trendu stále platí, že stávající situace je z pohledu úrokových sazeb a cen realit pro pořízení vlastního bydlení nejpříhodnější v dosavadní historii.

16.11.2012

Dostupnost bydlení – říjen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Pokles úrokových sazeb hypoték se nezastavil ani v měsíci říjnu. Průměrné nabídkové úrokové sazby hypoték do 100 % LTV meziměsíčně klesly o 15 bazických bodů. Právě hypotéky byly faktorem, který výrazně napomohl dalšímu poklesu indexu dostupnosti bydlení. Ovšem v případě indexu návratnosti bydlení, kam úrokové sazby hypoték nevstupují, již pozorujeme ustrnutí dosavadního trendu zkracování doby návratnosti. Ceny nemovitostí a příjmy domácností totiž v meziměsíčním srovnání žádnou zásadní změnu nevykázaly.

8.10.2012

Dostupnost bydlení - září 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Výrazný pokles úrokových sazeb, ke kterému došlo na začátku září, způsobil další výrazné zlepšení dostupnosti bydlení v České republice. Pozitivní, i když ne tak zásadní roli, v zlepšující se dostupnosti bydlení hrají ceny nemovitostí, které během uplynulého měsíce v průměru zlevnily z 1,68 na 1,67 milionu korun. Opět musíme zopakovat, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni.

11.9.2012

Dostupnost bydlení – srpen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v srpnu pokračoval. V porovnání s červencem už však jen velmi mírně. Pokles úrokových sazeb se v srpnu zastavil a ceny nemovitostí se v srpnu držely na prakticky stejné hodnotě jako v červenci. I nadále platí, že stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Potvrdil se náš odhad z minulého měsíce, tempo poklesu sazeb se zastavilo a s ním svou dynamiku poklesu ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

9.8.2012

Dostupnost bydlení – červenec 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Trend zlepšující se dostupnosti bydlení v červenci pokračoval a to jak díky poklesu úrokových sazeb hypoték, tak klesajícímu vývoji cen nemovitostí. Stávající podmínky na trhu (ceny nemovitostí, úroveň úrokových sazeb a příjmů domácností) nikdy v historii nebyly lepší a dostupnost vlastnického bydlení je na výborné úrovni. Tempo poklesu sazeb však zpomaluje a s ním svou dynamiku ztrácejí i indexy dostupnosti a návratnosti bydlení.

4.7.2012

Dostupnost bydlení - červen 2012

GOLEM FINANCE, www.RealityČechy.cz
Dostupnost bydlení se za červen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby v červnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

7.6.2012

Dostupnost bydlení - květen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za květen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v květnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

9.5.2012

Dostupnost bydlení - duben 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení se za duben zlepšila a dostala se na prozatím nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v dubnu dostaly na nové úrokové dno a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

10.4.2012

Dostupnost bydlení - březen 2012

GOLEM FINANCE, www.Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za březen setrvává na nízkých hodnotách. I když oba indexy mírně narostly, jedná se o malý nárůst. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

8.3.2012

Dostupnost bydlení - únor 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za únor setrvává na příznivých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Úrokové sazby setrvávají na úrokové dně a jsou historicky na nejnižších hodnotách. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.2.2012

Dostupnost bydlení – leden 2012

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za leden setrvává na nízkých hodnotách. Důvodem byly stabilní ceny nemovitostí a rovněž stabilní ceny úrokových sazeb. Pro další vývoj dostupnosti bude v příštích měsících klíčový další vývoj cen bytů, ale rovněž vývoj úrokových sazeb, které se jsou aktuálně na svém úrokovém dnu, respektive u 100% hypoték začínají mírně růst. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.

6.1.2012

Dostupnost bydlení – prosinec 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za prosinec se mírně snížila. Důvodem byl nárůst nabídkových cen v závěru roku v některých regionech a rovněž zastavení poklesu hypotečních úrokových sazeb a jejich velmi mírný nárůst. Očekávané zastavení poklesu úrokových sazeb a jejich dosednutí na dno se potvrdilo.

5.12.2011

Dostupnost bydlení – listopad 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za listopad se dle předpokladu mírně zvýšila. Výsledky za listopad potvrdily, že u cen nemovitostí dochází ke stabilizaci, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci listopadu byl, stejně jako v říjnu, pokles hypotečních úrokových sazeb.

1.11.2011

Dostupnost bydlení - říjen 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za říjen se dle předpokladu zvýšila. Výsledky za říjen potvrdily, že v celku ceny nemovitostí stagnují, záleží však na regionu a velikosti bytu. Faktorem zvýšení dostupnosti a tedy poklesu indexů v měsíci říjnu byl poměrně výrazný pokles hypotečních úrokových sazeb.

3.10.2011

Dostupnost bydlení – září 2011

GOLEM FINANCE, Realityčechy.cz
Dostupnost bydlení za září se zvýšila ve všech měřených typech indexů. Pro spotřebitele je to dobrá zpráva, která znamená, že oproti srpnu je pořízení vlastnického bydlení v ČR výhodnější.

41-60/60 page: [ ] 3