Srovnání sazeb spoření

Spoření1,30 %
Řádný úvěr1,99 %
Překlenovací úvěr1,95 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení

Slovníček pojmů

Přidělení cílové částky

Přidělením cílové částky jsou splněny všechny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření.

Slovníček pojmů